Foto van persoon

Lector Opvoeden voor de Toekomst

Dr. M.J.B. (Maike) Kooijmans

Ik ben Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst. Van huis uit ben ik theaterpedagoog. In mijn loopbaan richtte ik mij op jongeren die worstelen met zichzelf en de wereld om zich heen. Sinds 2006 houd ik me bezig met onderzoek naar talentontwikkeling bij kwetsbare jongeren.

I

In 2016 promoveerde ik aan de Universiteit van Amsterdam als jeugdsocioloog op het proefschrift ‘Talent van de straat, jongerenwerk als preventiestrategie’. Sinds mei 2017 ben ik lector Opvoeden voor de Toekomst bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Ik vind het belangrijk om opvoedvraagstukken te ontrafelen in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast hecht ik er veel waarde aan om pedagogische kwesties niet alleen vanuit praktijkprofessionals en beleidmakers te benaderen, maar ook altijd te onderzoeken vanuit het perspectief van kinderen en jongeren zelf.