Foto van persoon

Lector Solar Fuels

Dr. P. (Peter) Thüne

Peter Thüne is de eerste L.INT lector die zowel bij een hogeschool als bij een NWO-instituut is aangesteld. Peter startte vervolgens op 1 februari 2017 als lector Solar Fuels. Hij werkt deels bij Fontys en deels bij DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research). Het doel van deze vorm van lectoraten is om de raakvlakken tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek veel beter te benutten en samen met MKB en grootbedrijven een innovatieversnelling te realiseren. Bovendien draagt de samenwerking bij aan de beschikbaarheid van goed opgeleid technisch talent: “Solar Fuels is een inspirerende uitdaging die tot de verbeelding van de studenten spreekt. Ik verheug me erop om samen met alle partners en met de studenten hieraan een concrete invulling te geven,” aldus Peter.

Het aanstellen van de lector is een volgende stap in de samenwerking tussen de twee kennisinstituten. In november vorig jaar tekenden Fontys en DIFFER een samenwerkingsovereenkomst. In het fundamenteel energieonderzoek bij DIFFER speelt de continue ontwikkeling van experimentele systemen en geavanceerde diagnostieken een belangrijke rol. Bij Fontys is ruime kennis en expertise op dit gebied voor handen. Daar spant men zich in om in langlopende onderzoekslijnen een inspirerende leeromgeving en expertiseportfolio voor hbo-professionals te realiseren.

Bruggenbouwer

Peter Thüne, verbonden als docent aan Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend met diverse wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande tijdschriften. Hij is expert op het gebied van thermische katalyse, materialen en surface science met een ruime en brede onderzoeksachtergrond. Thüne ziet zijn rol als lector als bruggenbouwer tussen de DIFFER onderzoeksgroepen en de Fontysstudenten. Teneinde de studenten van Fontys optimaal in te kunnen zetten moeten er concrete en toegepaste onderzoeksprojecten gedefinieerd worden die bijdragen aan het onderzoeksprogramma van DIFFER en verdiepend zijn voor de studenten.

Schone circulaire brandstoffen

Het is de uitdaging voor Solar Fuels om schone circulaire brandstoffen te maken uit duurzame energie en de hedendaagse ‘afvalstoffen’: water, koolstofdioxide en stikstof.

Met Solar Fuels breidt het lectoraat haar expertise op maatschappelijke ontwikkelingen in de transitie naar een duurzame samenleving uit. Klein- en grootschalige opslag en conversie van hernieuwbare energie zijn daarbij grote technologische uitdagingen.


Onderzoeksprojecten
Contact

Foto van persoon

Dr. P. (Peter) Thüne

Lector Solar Fuels