Over het lectoraat

Het lectoraat ´Mens en Technologie´ bestudeert de wederzijdse beïnvloeding van mens en technologie. Technologie speelt een belangrijke rol in allerlei facetten van ons dagelijks leven. Binnen het lectoraat voeren studenten en docenten praktijkgericht onderzoek uit op het raakvlak van technologie en psychologie.

Over het lectoraat

Mens en Technologie is een relevant thema omdat technologie steeds belangrijker wordt in onze maatschappij en in ons dagelijks leven. In het werkveld waar studenten van HRM en Toegepaste Psychologie terecht komen wordt technologie steeds belangrijker. Zo worden er allerlei tools ontwikkeld en zijn er therapeuten die via een videoverbinding consults aanbieden. Bovendien wordt bij de ontwikkeling van technologie steeds meer aandacht besteedt aan de menselijke invalshoek. Wat zijn de wensen en behoeften van de gebruiker? De wisselwerking tussen technologie en psychologie wordt steeds sterker en dat zal in de komende jaren alleen maar verder toenemen

Verbinding met het bedrijfsleven

We doen onderzoek samen met bedrijven. We delen onze kennis en tools met de praktijk, door bijvoorbeeld in vakbladen te publiceren. Ook verzorgen we sinds kort presentaties en workshops bij bedrijven. We hebben een lange fase van kennis verzamelen achter ons. Nu zitten we in een fase waarin concrete producten naar voren komen, zoals trainingen, workshops en tools.

Overkoepelende thema's

  1. Gebruikersgericht ontwerpen – hoe betrek je de gebruiker bij het ontwerp van nieuwe producten en diensten om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de behoeften van de gebruiker
  2. Beïnvloeding van gedrag – ontwikkelen van allerlei apps die mensen stimuleren om te bewegen. Vanuit de psychologische invalshoek kijken we welke theorieën er zijn over duurzame gedragsverandering. Vervolgens geven wij aan advies hoe je technologie daarvoor kan inzetten.
  3. Acceptatie van technologie – als je een nieuw product wilt implementeren, hoe zorg je er dan voor dat mensen (professionals op de werkvloer) daar in meegaan? Er is vaak weerstand, want het werk wordt anders en ze weten niet hoe de nieuwe technologie werkt. Wij adviseren organisaties hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun werknemers nieuwe technologie omarmen.

Wat staat er op het programma

Aan het eind van het jaar willen we een aantal concrete producten hebben waarmee we de praktijk kunnen ondersteunen. Zo zijn we bezig met een checklist voor beweeg-apps, zodat ontwikkelaars of eindgebruikers kunnen inschatten wat de effectiviteit is van de app. Ook gaan we een aantal trainingen geven over technologie-acceptatie. En we zijn bezig met een boek over Mens en Technologie. Daarnaast hopen we veranderingen te bewerkstelligen binnen het onderwijs, zodat er binnen en buiten het curriculum van de opleidingen HRM en Toegepaste Psychologie meer aandacht komt voor technologie. Op die manier worden studenten goed voorbereid op het werkveld van de toekomst.