Over het lectoraat

Hoe kan ik tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van àl mijn leerlingen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij zich allemaal gezien en gewaardeerd voelen in mijn klas? Dit zijn de vragen waar ons lectoraat zich mee bezig houdt. We zoeken naar bruikbare kennis, strategieën en tools die onderwijsprofessionals helpen om zo te differentiëren dat alle leerlingen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Over het lectoraat

In alle onderwijssectoren ligt de focus op de ontwikkeling van iedere individuele leerling of student. Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij iedere leerling of student helpen zijn of haar talenten te ontplooien. Tegelijkertijd zien we dat de schoolloopbanen van leerlingen in toenemende mate afhankelijk zijn van de sociaaleconomische achtergrond en het opleidingsniveau van hun ouders. De houding en opvattingen van de professional spelen hierin een belangrijke rol, via de verwachten die gevormd worden over leerlingen. Het lectoraat heeft de missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, professionaliseringsstrategieën en tools die onderwijsprofessionals ondersteunen in het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor al hun leerlingen of studenten. In het lectoraat werken de lector, de kenniskring en verschillende projectgroepen aan twee onderzoekslijnen: differentiatie en verwachtingsvorming. De reflectief-onderzoekende houding is een belangrijk thema in beide onderzoekslijnen

Podcast

Linda van den Bergh over het lectoraat: Het doel van dit lectoraat is het ontwikkelen van toepasbare kennis, strategieën en tools die leraren (of docenten) helpen om hun onderwijs zo vorm te geven dat alle leerlingen (of studenten) optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen.