Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving / Toekomst van leren

Waarderen van diversiteit

Hoe kan ik tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van àl mijn leerlingen of studenten? Hoe kan ik ervoor zorgen dat zij zich allemaal gezien en gewaardeerd voelen? Hoe kunnen we als team werken aan gelijke kansen? Dit zijn de vragen waar ons lectoraat zich mee bezig houdt. Onze focus ligt hierbij op de relatie tussen opvattingen en verwachtingen en het professionele handelen. We ontwikkelen bruikbare kennis, strategieën en tools die onderwijsprofessionals helpen om zich verder te ontwikkelen.

Over het lectoraat

v.l.n.r. Ilonka van der Sommen, Linda van den Bergh, Karin Diemel v.l.n.r. Ilonka van der Sommen, Linda van den Bergh, Karin Diemel

In alle onderwijssectoren ligt de focus op de ontwikkeling van iedere individuele leerling of student. Van onderwijsprofessionals wordt verwacht dat zij iedere leerling of student helpen zijn of haar talenten te ontplooien. Tegelijkertijd zien we dat de schoolloopbanen van leerlingen afhankelijk zijn van de sociaaleconomische achtergrond en het opleidingsniveau van hun ouders. De houding en opvattingen van de professional spelen hierin een belangrijke rol, via de verwachtingen die gevormd worden over leerlingen of studenten. Het lectoraat heeft de missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis, professionaliseringsstrategieën en tools die onderwijsprofessionals ondersteunen in het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen of studenten. In het lectoraat werken de lector, de kenniskring en verschillende projectgroepen aan twee onderzoekslijnen: differentiatie en verwachtingsvorming. Beide spelen een rol in de ontwikkeling naar meer kansengelijkheid en inclusie. De reflectief-onderzoekende houding van de professional en de onderzoekscultuur in teams is een belangrijk thema in al het onderzoek. Het lectoraat is verbonden aan Fontys kenniscentrum Youth Education for Society.
Introductie van het lectoraat

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Introductie van het lectoraat

Kernthema 1: Sense of Belonging

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kernthema 1: Sence of Belonging

Kernthema 2: Inclusieve Taal en Toegankelijkheid

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kernthema 2: Inclusieve taal en toegankelijkheid

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Kernthema 3: Collective Teacher efficacy

Podcast

Mijn naam is Linda van den Bergh. Ik ben mijn loopbaan gestart als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Tijdens mijn studie orthopedagogiek en de research master behavioral sciences maakte ik kennis met onderzoek als middel om kennis te ontwikkelen. Sindsdien doe ik praktijkgericht onderzoek naar professionalisering van leraren om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verhogen, vooral voor degenen die met 1-0 achterstand binnenkomen.


Lector

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit

Mijn naam is Linda van den Bergh. Ik ben mijn loopbaan gestart als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs. Tijdens mijn studie orthopedagogiek en de research master behavioral sciences maakte ik kennis met onderzoek als middel om kennis te ontwikkelen. In mijn promotietraject heb ik praktijkgericht onderzoek gedaan naar professionalisering van leraren op het gebied van feedback tijdens actief leren.


Kenniskring

De lector en een kenniskring van twee docenten vormen de kern van het lectoraat. Zij doen onderzoek in samenwerking met collega’s, studenten en werkveld. Hierbij ligt altijd de focus op de ontwikkeling van kennis met, over en voor de onderwijsprofessional door participatief actieonderzoek. De kernthema’s zijn ‘Sense of Belonging’, ‘Inclusieve Taal en Toegankelijkheid’ en ‘Collective Teacher Efficacy’. Op deze thema’s versterken zij ook de ontwikkeling op gebied van inclusie en toegankelijkheid binnen Fontys.

Daarnaast is er een wisselende groep docenten die kortdurende projecten uitvoeren gericht op ontwikkeling van het curriculum van de master Educational Needs en/of op het versterken van het team van Fontys OSO. Zij richten zich op een van de kernthema’s van het lectoraat.

Foto van persoon

I.M. (Ilonka) van der Sommen

Docent/ Onderzoeker

Foto van persoon

M.C.H.L. (Karin) Diemel

Docentonderzoeker


Uitgelicht

Met onderstaande producten kunnen scholen direct aan de slag


Publicaties en documenten

Online college: Hoe bevooroordeeld ben jij?

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Online college: Hoe bevooroordeeld ben jij?

Online college: Hoe bevooroordeeld ben jij?

Contact

Foto van persoon

Dr. L. (Linda) van den Bergh

Lector Waarderen van diversiteit