Project

Elegans: C. elegans als test organisme

In een samenwerkingsproject met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken we aan het concept van een “organism on a chip”. 

Wat houdt het project in?

Dit project is er op gericht om een minuscuul wormpje (Caenorhabditis elegans) in te zetten als alternatief test systeem voor toxiciteit en/of farmaceutische effectiviteit. Van dit wormpje is biologisch gezien alles bekend; we kennen de sequentie van het volledige DNA en van alle cellen uit deze worm weten we wanneer en waar ze in de ontwikkeling ontstaan. De worm is doorzichtig en plant zich snel voort; een ideaal test organisme dus.

Projectdoelstelling

In dit project maken studenten en docenten in nauwe samenwerking met de vakgroep Microsystemen van de TU/e (Jaap den Toonder) een ingenieuze microfluïdische chip, die het mogelijk maakt om individuele wormpjes microscopisch te onderzoeken. De chip is zo geconstrueerd dat het mogelijk is om verschillende chemische stoffen te testen op toxiciteit of juist op positieve eigenschappen, bijvoorbeeld het stimuleren van vetverbranding in het organisme. Onze studenten maken verschillende ontwerpen van deze geavanceerde chip, produceren die en testen de chip vervolgens om deze te optimaliseren voor high throughput screening op robot screeningssystemen. Dit zijn grote industriële systemen om nieuwe geneesmiddelen te ontdekken. Het systeem kan echter ook gebruikt worden voor onderzoek naar ziekten of toxiciteitstudies en kunnen daarmee bijdragen aan het verminderen van proefdier gebruik.


Partners

Hogeschool Arnhem-Nijmegen, TU/e, TechnoMask

Subsidieverstrekker

Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr. J.P.H. (Joost) Schoeber

Lector Life Sciences