Onderzoeksgebied

Creative Economy

De creatieve economie is een serieuze bedrijfstak, die razendsnel groeit. Waarom? Omdat we steeds meer beseffen dat creativiteit de sleutel is naar een schonere, veiligere en gezondere maatschappij. Lange tijd waren kunst, cultuur en creativiteit omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Creatief was leuk, maar ook een beetje een liefhebberij. En: je was creatief, of je was het niet.

Over Creative Economy

Tegenwoordig denken we er radicaal anders over. Creativiteit kun je leren. Een hobby is het al lang niet meer. 

‘Creative economy’ is een jong begrip, het bestaat pas een jaar of dertig. We gebruiken deze (Engelstalige) term omdat hij is ingeburgerd, ook al is hij wat verwarrend.

Sommige mensen denken dat creative economy vooral gaat over economie over geld verdienen. Dat is een misvatting. Het gaat in deze eerste plaats over creativiteit en creatieve industrie, een sector die behoort tot de Nederlandse topsectoren en waarin ook geld wordt verdiend.
Onder creative economy verstaan we alle economische activiteiten die voortkomen uit creativiteit, vaardigheden en talent. Denk bijvoorbeeld aan beeldende kunsten en cultureel erfgoed, media en entertainmentindustrie, dj’s, webbouwers, gameontwikkelaars en aan creatieve zakelijke dienstverlening zoals architectuur, communicatie en design.

Hulp nodig bij bedrijfsontwikkeling?

Benieuwd naar wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Als u een potentiële samenwerking wilt verkennen of meer wilt weten:

Waarom Creative Economy

Volgens de Monitor Creatieve Industrie is de creatieve industrie in Nederland goed voor 344.000 banen. Nederland is met een aandeel van 29,5% wereldwijd de grootste exporteur van creatieve diensten. Sinds 2015 groeit de creative economy twee keer zo snel als de gehele Nederlandse economie gemiddeld.

We verwachten dat deze groei aanhoudt, mede dankzij investeringen en wetgeving. Zo heeft Brainport Regio Eindhoven van het Rijk € 130 miljoen euro ontvangen voor versterking van de economische structuur, op voorwaarde dat de regio ook zelf €130 miljoen inbrengt. Een deel van die gelden moet worden besteed aan cultuur en recreatie. Daarnaast is in Noord-Brabant in 2018 de wet op het behoud van creativiteit van kracht geworden.

Creativiteit doet ertoe – en niet alleen in economische zin. We komen steeds meer tot de conclusie dat creativiteit onmisbaar is om de wereld van de toekomst te bouwen. Een wereld die schoon, duurzaam, gezond en veilig is.

De impact van creativiteit

Kunstenaars oefenen vaak grote invloed uit op de publieke opinie en de heersende macht. Hieronder enkele voorbeelden.

  • Zangers Madonna: boegbeeld van de vrouwenemancipatie met songs als 'Papa don't preach'
  • George Michael: boegbeeld van de homo-emancipatie.
  • Het geruchtmakende optreden van de band Pussy Riot als protest tegen het regime van Poetin.
  • Arjen Lubach en talloze andere cabaretiers en stand-up comedians die machtshebbers of de gevestigde orde op de hak nemen.
  • ‘Guernica’, de enorme, geschilderde aanklacht van Picasso tegen de burgeroorlog in Spaans Baskenland.
  • ‘J’accuse’, de publicatie waarmee schrijver Émile Zola de Dreyfuss-affaire aankaartte.
  • Charlie Chaplin die met zijn film The Great Dictator Adolf Hitler op de hak nam.

“De subculturen van High Tech, Creativiteit en Kennis moeten fysiek beter op elkaar aansluiten."

Jorge Alves Lino, programmaleider Creative Economy

Wat levert het op

Waarom is Fontys gestart met de Creative Economy en wat moet het opleveren? In de termen van de golden circle van Simon Sinek zou je het als volgt kunnen omschrijven.

De wereld wordt steeds complexer. Technologie wordt steeds slimmer, maar groeit ons ook boven het hoofd. Internationalisering biedt kansen maar ook bedreigingen. Er zijn talloze ingewikkelde vragen te beantwoorden op het gebied van gezondheid, vergrijzing, energie, (sociale) veiligheid en milieu. We kunnen de vragen van morgen niet beantwoorden met de kennis van gisteren. We hebben behoefte aan creatieve mensen, die op een andere manier tegen vraagstukken aankijken en met oplossingen komen waar ‘gewone’ mensen niet aan zouden hebben gedacht.

We ontwikkelen interventies die we kunnen testen in context en praktijk, in relatie tot de urgenties van de regionale agenda's (Brainport Eindhoven, Midpoint Tilburg en Greenport Venlo). We zijn spin in het web op het terrein van de creative economy in de regio Zuid-Nederland en werken daarbij samen met andere kennisinstellingen, overheden en werkveld.

We zorgen voor kruisbestuiving tussen onderzoek en onderwijs. Als onderdeel daarvan bieden een FutureLab ‘Our Brave New Minor’ aan, dat maatschappelijke impact creëert door oplossingen voor uitdagingen van vandaag en morgen te ontwerpen en systemen te veranderen. We maken bekend aan de wereld wat werkt en wat niet.

#TheChallengers

In het kennisthema Creative Economy werken creatieve (junior) onderzoekers en ontwerpers van vier Fontys hogescholen samen aan projecten die een bijdrage doen aan concrete maatschappelijke vraagstukken in en over de culturele sector. De projecten leveren een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we onder de noemer #TheChallengers; wij adresseren maatschappelijke uitdagingen kritisch en creatief. We zijn leidend in The Art of Challenging.

We zijn jong en we zijn oud. We zijn vrouw, man, en niet-binair. We zijn Nederlands en buitenlands. We zijn gehandicapt en nietgehandicapt. We zijn multidisciplinair en creatief. We zijn bescheiden en we zijn trots. We zijn kritisch en we zijn creatief.

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Creative Economy

Algemene contactgegevens

J.A. (Jorge) Alves Lino

Lector Media, interactie en narratie