ORM3C Welkom heten nieuw personeel

Alle leerlingen uit klas ORM3c zijn een dag mee gaan lopen bij een onderneming uit de gemeente Eindhoven. Vervolgens zijn alle bevindingen, van deze dag, klassikaal besproken. Uit deze brainstormsessie is het thema 'welkom heten nieuw personeel’ voortgekomen. De studenten hebben adviezen voor de ondernemers uitgewerkt, deze zijn verwerkt in een filmpje en infographic.

Toelichting infographic

In de eerste infographics is een stappenplan uitgewerkt die de ondernemer handvatten geeft tijdens het welkom heten van nieuw personeel. Het is belangrijk dat de nieuwe medewerker op een positieve manier verwelkomd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door een kort gesprekje te voeren, zodat de werknemer zich welkom voelt. Vervolgens is het belangrijk dat er een rondleiding binnen het bedrijf gegeven wordt. Dit zal ervoor zorgen dat de nieuwe medewerker zich sneller thuis zal voelen binnen het bedrijf. Tijdens deze rondleiding kan het nieuwe personeelslid meteen voorgesteld worden aan de collega's. Om een nieuwe medewerker veilig te laten voelen binnen het bedrijf, zou er, tijdens de eerste paar werk dagen, een buddy toegewezen kunnen worden. Deze buddy zorgt ervoor dat iemand zich sneller thuis voelt binnen het bedrijf, daarnaast kan deze buddy begeleiding bieden en antwoorden op vragen geven. Aan het einde van een eerste werkdag is het belangrijk dat er een feedback moment plaats vindt, zodat beiden partijen kunnen aangeven hoe de dag is gegaan.

Bij de tweede infographic wordt er benadrukt wat de werkgever verwacht van het nieuwe personeel. Door hier rekening mee te houden is het voor beide partijen een fijnere start van de samenwerking. Zoals de eerste stap beschrijft is het belangrijk om een enthousiasme te creëren voor een nieuwe uitdaging om zo alle mensen te enthousiasmeren. De volgende stap is om achtergrondinformatie over het bedrijf te geven. Dit is fijn zodat iedereen wat inside informatie heeft. De derde stap is om genoeg tijd te geven om het team te leren kennen. Het is natuurlijk fijn dat je weet met wie je moet samenwerken en wat je aan elkaar hebt. Stap vier gaat erom om te zorgen voor een open omgeving, zodat iedereen de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. En als laatste: sta open voor feedback. Het is niet alleen belangrijk dat je feedback geeft maar ook om feedback te krijgen. Zo kunnen beide partijen zorgen voor een zo optimaal en fijn mogelijk welkom heten.

Welkom heten nieuwe personeel

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.