Project

De rol van de leidinggevende bij professionele ontwikkeling

We richten ons, naast andere thema's, op de rol van de leidinggevende bij het definiëren, identificeren, benutten en ontwikkelen van talent.

Wat houdt het project in?

Welke rol hebben leidinggevenden bij de professionele ontwikkeling van medewerkers? Die vraag staat centraal in dit onderzoeksproject. Vanuit het perspectief van een leven lang ontwikkelen wordt steeds vaker gesteld dat leidinggevenden een cruciale rol vervullen bij de ontwikkeling van medewerkers. De vraag is echter in hoeverre leidinggevenden aan die rol kunnen voldoen. Zo blijkt uit ons eerdere onderzoek dat leidinggevenden weliswaar de verantwoordelijkheid voelen om bij te dragen aan te ontwikkeling van hun medewerkers, maar nog niet altijd weten hoe ze dat moeten doen en/of belemmerd worden door een te grote hoeveelheid aan taken. Kwantitatief vervolgonderzoek heeft laten zien dat leidinggevenden in de rol van coach en architect van een talentgerichte werkomgeving een belangrijke rol kunnen vervullen bij de ontwikkeling van medewerkers. De mate waarin dat daadwerkelijk gebeurt wordt echter nogal eens overschat door leidinggevenden zelf en een te grote span-of-control leidt tot beperkte aandacht voor ontwikkeling van medewerkers.

Het afgelopen jaren hebben we ons toegelegd op een kwalitatief onderzoek om de verschillende relaties beter te kunnen duiden. Dit verdiepende onderzoek heeft onze blik op leiderschap verruimd: leidinggevenden vervullen niet alleen een coachende- of faciliterende rol, maar nemen ook een cruciale positie in als het gaat om het bouwen aan psychologisch veilig werkklimaat. Bovendien bleek de rol van de leidinggevende bij talentontwikkeling dynamischer dan gedacht. Waar traditionele literatuur de ontwikkelrol van de leidinggevende vooral ziet in de positie van coach of mentor, lijkt ons laatste onderzoek er op te wijzen dat leidinggevenden ook op andere wijze een rol kunnen vervullen bij de ontwikkeling van medewerkers. Tenslotte rijst de vraag in hoeverre leidinggevenden ook een remmende werking kunnen hebben op de ontwikkeling van medewerkers en hoe dat proces dan precies verloopt.

De afgelopen jaren hebben we onze kennis gedeeld via diverse publicaties (zie hieronder). Ook hebben we leidinggevenden versterkt met diverse workshops (zie hieronder). Op dit moment concentreren we ons op de doorontwikkeling van de Talentgerichtgericht Leiderschapscan (TLS) die ontwikkeld is vanuit het Fontys Lectoraat Dynamische Talentinterventies. Deze scan helpt leidinggevenden om zicht te krijgen op hoe hun ontwikkelingsgericht leiderschap ervaren wordt en dit te vergelijken met hun eigen perceptie.

Projectdoelstelling

We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leidinggevenden zodat zij beter in staat zijn de talenten van hun medewerkers te ontdekken, te benutten en te ontwikkelen.

Periode

2016 - heden

Resultaat

Onderwijs

  • Advanced Module Talentontwikkeling, Fontys deeltijd opleiding Human Resource Management
  • Integrale Opdracht Talentontwikkeling, Fontys opleiding Human Resource Management, o.a. met opdrachtgevers ASML en Waterschap Limburg
  • Gastcollege 'Talentmanagement in organisaties', opleiding Toegepaste Psychologie
  • Gastcollege Fontys Minor Vaardig in Leiderschap

Presentaties

  • Workshop Visie op Leiderschap
  • Workshop Talent en Leiderschap
  • Workshop Leidinggeven aan Innovatie
  • Videolectures Talentgericht Leiderschap


Publicaties

Bos, P., Thunnissen, M. (2021). De leidinggevende als onmisbare schakel voor professionele ontwikkeling. NSVP - Innovatief in Werk.

 Bos, P., Thunnissen, M. and Pardoen, K. (2020), "The Missing Link: The Role of Line Managers and Leadership in Implementing Talent Management", Swailes, S. (Ed.) Managing Talent: A Critical Appreciation (Talent Management), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 87-105. https://doi.org/10.1108/978-1-83909-093-620201008

 Bos, P., Helfenrath, K. (2020). Wandelen als Mandela - Effectief leiderschap als vraagstuk binnen het hoger onderwijs. HO Management. 20(2). 12-15.

 Bos, P., (2020). Leiders doen groeien. Boekbespreking door Peter Bos. Tijdschrift voor HRM. 30 maart 2020.

Bos, P., Pardoen, K. (2019). Talentgericht Leiderschap - Wat is het en hoe geef je het vorm? In: Thunnissen, M., Bos, P. Talent Mobiliseren (pp. 116-151). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.

 Bos, P. (2019). De luisterende leidinggevende. Te raadplegen via https://fontysblogt.nl/de-luisterende-leidinggevende/

 Bos, P., Vos, M., & Thunnissen, M. (2018). Sturing geven aan zelfsturing. PW/ Gids voor personeelsmanagement, september 2018, p. 46-47.

 Bos, P., Helfenrath, K. (6 februari 2018). Niet langer gezocht: bondscoach. Te raadplegen via http://fontysblogt.nl/langer-gezocht-bondscoach/.


Contact

Foto van persoon

P. (Peter) Bos

Docentonderzoeker
Foto van persoon

K. (Katja) Pardoen

Docentonderzoeker