Sprint naar content
Project

Future Learning

Hybride leeromgevingen veroveren steeds meer terrein. Veelal zijn deze omgevingen gericht op het leren van de student in de praktijk. Meer en meer worden deze leeromgevingen ingericht op een manier zodat werkveldpartners, docenten én studenten samen werken aan complexe opdrachten.

Wat houdt het project in?

Future Learning: interactie in leer- en werkprocessen binnen shared learning teams in het ICT-domein

We doen onderzoek naar Shared Learning Teams (SLT’s). De definitie van een Shared Learning Team is: Een groep die werkt aan een gezamenlijke missie of doel en waarin het leren en ontwikkelen van alle teamleden een centrale rol heeft. Het afgelopen jaar hebben we op basis van literatuuronderzoek en interviews met docenten, studenten en werkveldpartners van Fontys Hogeschool ICT onderzocht wat volgens de deelnemers van een SLT belangrijke randvoorwaarden en succesfactoren zijn. Conclusies uit zowel de literatuur als het veldonderzoek zijn dat er voor het leren in een SLT een grote urgentie bestaat voor een ontmoeting in een fysieke ruimte, waarbij er een continu proces van (inter)actie en reflectie op leren bestaat. Dit leerproces moet aangewakkerd worden via boundary crossing-leermechanismen.

Projectdoelstelling

In dit project gaan de onderzoekers SLT’s volgen in hun proces en interventies inzetten op de leermechanismen. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de kennis met betrekking tot de optimale startcondities van (toekomstige) SLT’s én de interacties en leermechanismen die plaatsvinden binnen een SLT.

Periode

2020


Contact

Foto van persoon

T. (Tanja) Stöver

Docentonderzoeker
Foto van persoon

C. (Constanze) Thomassen

Docentonderzoeker