Sprint naar content
Project

Right (wo)man for the job

In dit project zijn handvatten ontwikkeld voor en met re-integratieprofessinals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever.

Wat houdt het project in?

Dit, inmiddels afgeronde, project richtte zich op het ontwikkelen van handvatten voor en met re-integratieprofessionals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever.

De re-integratiewereld is de laatste jaren opgeschud door ingrijpende veranderingen (o.a. de invoering van de Particpatiewet). Nu de gevolgen van deze veranderingen steeds duidelijker worden, geven re-integratieprofessionals aan dat de geijkte werkwijzen van kandidaten koppelen aan door de werkgever opgestelde functie-eisen in de huidige werkklimaat niet meer toereikend zijn om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij reguliere werkgevers.

Projectdoelstelling

Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van handvatten voor en met re-integratieprofessionals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever. Daartoe zal in dit project in samenwerking met een multidisciplinair consortium worden bepaald welke kenmerken van belang zijn bij het duurzaam plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever. Door een co-creatie proces in samenwerking met experts, re-integratieprofessionals en werkgevers zal een (digitale) toolkit worden ontwikkeld die re-integratie-professionals zal ondersteunen met het in kaart brengen van de (zachte) factoren om het plaatsen van een persoon met een arbeidsbeperking te verduurzamen.

Periode

2017 - 2019

Financiering

RAAK Publiek
RAAK Top-Up

Resultaat

"Plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking gebeurt nu vaak aan de hand van harde functie-eisen", legt Chris uit. Hij schetst een voorbeeld van een persoon die graag op zichzelf is. "Een dergelijk persoon moet je niet ergens plaatsen waar veel contact tussen collega's is, ook al zou het een goede match zijn op basis van harde functie-eisen."

Naast de opgestelde functie-eisen bleken de zogenoemde ‘zachte’ factoren investeringsbereidheid, steun door direct leidinggevende, sociale steun door collega’s, volwaardig werknemerschap, en veilige sfeer een bepalende rol te spelen bij het succes van een plaatsing.

Door deze zachte factoren in kaart te brengen aan de hand van de in dit project geïdentificeerde observeerbare aspecten, kunnen kandidaat en werkgever met elkaar worden ‘gematcht’. Op basis van deze match kunnen geïnformeerde beslissingen worden genomen om een bepaalde kandidaat wel of juist niet te plaatsen bij een bepaalde werkgever.

De in dit project ontwikkelde toolkit en bijbehorende workshop voor re-integratieprofessionals zullen zorgen voor duurzamere plaatsingen, waardoor uitval en bijkomende kosten zullen worden verminderd. 

Het werkveld over de toolkit

Het werkveld over de toolkit

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Publicaties

de Lange, A., Michon, H., Helfenrath, K., & Smerecnik, C. (2018). Aandacht voor de zachte kant van de match tussen werkgever en werknemer. Sociaal Bestek, 80(3), 10-13. https://doi.org/10.1007/s41196-018-0077-8

Helfenrath, K., & Kersten, R. (2019). Hoe kunnen re-integratie professionals gebruik maken van elkaars kennis?. Sociaal Bestek, 81(2-3), 30-32. https://doi.org/10.1007/s41196-019-0029-y


Contact

Chris Smerecnik en Rene Kersten zijn ook betrokken geweest bij dit onderzoeksproject.

Foto van persoon

K.A. (Kazimier) Helfenrath

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M. (Manon) Krabbenborg

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Docentonderzoeker & Consultant design thinking
Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie