Project

Slimmer werken met talent in teams

Wat houdt het project in?

'Hoe kun je slim werken met talent in teams?'

Deze vraag staat centraal in dit onderzoeksproject. Tien teams uit het onderwijs en andere sectoren vertellen hoe zij in hun team werken vanuit talent en welke stappen zij hebben gezet om dat voor elkaar te krijgen.

Periode

2018 - 2019

Reslutaten

Inspiratiebundel: Slim werken met talent in teams.


Contact

Aan dit project hebben Anne-Marie Kuijpers en Hans Kommers (ST-Groep) meegewerkt.

Foto van persoon

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies