Kenniscentrum Applied AI for Society (KCAI)

Explore the future of trustworthy AI

Artificiële intelligentie (AI) is een transformatieve technologie met impact op alle aspecten van onze wereld. Er is geen domein denkbaar waarin AI geen rol speelt. Het heeft de potentie om onze samenleving te verduurzamen, om productie efficienter te maken en de transparantie en betrouwbaarheid van toepassingen te vergroten. Maar hoe doen we dat op een veilige en verantwoorde manier zodat innovatie in en met AI maatschappelijke problemen oplost en geen nieuwe obstakels creëert? Dat is waar het Fontys Kenniscentrum Applied AI for Society (KCAI) zich mee bezighoudt.

Het Kenniscentrum Applied AI For Society verenigt de brede expertise van Fontys op het vlak van toegepaste AI. Binnen het centrum komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen en werken we aan een toekomst waarin AI betrouwbaar, duurzaam en veilig ingezet wordt en bijdraagt aan een positieve impact op onze samenleving en beroepspraktijk. Het kenniscentrum is dé kennishub binnen de Brainport regio voor organisaties die met AI het verschil willen maken; onze docent-onderzoekers en studenten adviseren bedrijven over de toepassing van AI en helpen met het bouwen van betrouwbare AI-applicaties. Daarnaast faciliteren we de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand AI-onderwijs in de regio, zetten belangrijke thema's rondom de toepassing van AI op de maatschappelijke agenda en dragen met ons toegepaste onderzoek actief bij aan kennisontwikkeling rondom innovatie in en met AI in verschillende toepassingsgebieden.

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

AI & Onderzoek

Het Kenniscentrum voor Applied AI for Society is betrokken bij en faciliteert een diversiteit aan onderzoeksprojecten rondom de toepassing van AI in diverse toepassingsgebieden. Anders dan bij een universiteit doen we voornamelijk toegepast onderzoek. Dat wil zeggen dat we fundamenteel onderzoek vertalen naar voor de praktijk toepasbare innovaties. Onze focus ligt op een achttal thema's gericht op innovatie in AI en innovatie met AI.

Innovatie in AI

Bij Innovatie in AI onderzoeken we zowel de technische kant van AI (Trustworthy AI Systems). Dit gaat over het maken van betrouwbare en veilige AI applicaties en het verkennen, toepassen, en evalueren van nieuwe mensgerichte en duurzame AI concepten. Denk aan inclusiever datagebruik, next generation AI met minder data, algoritmes met lage CO2 footprint, transparantie en uitlegbaarheid. De toepassing van AI is daarnaast ook een sociaal-maatschappelijk, economisch en ethisch/juridisch vraagstuk. Naast de technische kant doen we ook onderzoek naar Responsible AI Innovations. Dit thema gaat over de duiding van AI. Maatschappelijke acceptatie, het publieke debat, ethiek en wetgeving, verdienmodellen en filosofische uitgangspunten over waarden en morele autoriteit staan hier centraal.

Innovatie met AI

AI noemen we niet voor niets een key-enabling technologie. Op elk denkbaar domein kan AI als sleuteltechnologie worden ingezet. We focussen ons onderzoek in eerste instantie op vijf toepassingsgebieden: AI & Health, AI & Inclusive Society en Green Cities, AI & Smart Industry, AI & Smart Logistics en AI & Business Innovation. De verschillende bouwstenen en domeinen binnen het kenniscentrum worden actief ontwikkeld door een of meerdere lectoren. De kracht van het kenniscentrum is echter om steeds intensiever samen te werken aan gezamenlijke domeinoverstijgende thema’s.

O

Onze onderzoeksthema's:

Sfeerafbeelding Fontys


AI & Sustainability

Bij dit thema kijken we vooral hoe AI kan worden ingezet voor duurzaamheid. Het begrip duurzaamheid dient hierbij breed te worden opgevat. Het gaat zowel om het verduurzamen van bedrijfsprocessen als om toepassingen die onze ecologische footprint verkleinen; ‘small data’ en ‘green AI’ en zijn essentiële elementen hierbij. We vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen dat ook met ons KC expliciet uitstralen. 

Sfeerafbeelding Fontys


AI & Democracy

Hoe betrek je burgers (en andere stakeholders) bij het ontwerpen van intelligente machines? Het gaat hierbij niet zozeer om de ‘hoe’ vraag, maar vooral om het ‘waarom’ en ‘wat’ van een AI-toepassing. In moral labs (fysiek en online) stellen we ethische kwesties aan de orde, meten we welke keuzes mensen maken en nemen de resultaten mee als design overweging bij de realisatie van AI.

Sfeerafbeelding Fontys


Trustworthy AI

Dit is een overstijgend thema dat ‘AI Engineering’ en ‘AI & Democracy’ omvat. Hoe bouw je betrouwbare systemen met AI-componenten? En hoe zorg je dat AI veilig en toegankelijk is voor iedereen? We hanteren hierbij het algemene framework van de EU over trustworthy AI met daarin als pijlers engineering, ethiek, en wetgeving.


Sfeerafbeelding Fontys


Demystifying AI

Dit thema richt zich op onderwijs. Met als concrete voorbeelden: het ontwikkelen van trainingsmateriaal voor AI, train-the-trainer leermodules, en mogelijk toolboxes die door professionals gebruikt kunnen worden. In al deze materialen zullen de verschillende perspectieven op AI aan bod komen (wetgeving, ethiek, techniek). Daarnaast zal het KC betrokken blijven bij de landelijke ontwikkelingen van de Vereniging Hogescholen voor een gezamenlijke brede HBO AI master.

Sfeerafbeelding Fontys


AI Engineering

Hoe bouw je betrouwbare systemen met AI-componenten? Deze vraag staat centraal bij het jonge vakgebied AI Engineering. We gaan als KC o.a. een kwaliteitssysteem voor AI ontwikkelen (als extensie van het ISO-25000 software kwaliteitssysteem) wat universeel bruikbaar is voor diverse applicatiedomeinen.

AI & Onderwijs

Een van de doelen van het KC AI is het faciliteren van de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand AI-onderwijs in de regio. Met als concrete voorbeelden: het ontwikkelen van trainingsmateriaal voor AI, train-the-trainer leermodules, en toolboxes die door professionals gebruikt kunnen worden. In al deze materialen komen de verschillende perspectieven op AI aan bod komen (wetgeving, ethiek, techniek).

Onderwijsprojecten:
Sfeerafbeelding Fontys

Breed aanbod AI-onderwijs

Een van de doelen van het Kenniscentrum Applied AI for Society is om ervoor te zorgen dat er voor elke Fontys-student passend AI-onderwijs beschikbaar is. Van instaplevel tot expert level. Fontys heeft een groeiend aanbod AI-onderwijs. AI is al steeds vaker onderdeel van curricula en er is een groeiend aanbod specifiek op AI gericht onderwijs zoals de brede minor AI for Society en de specialisatie ICT & Artificial Intelligence.
Sfeerafbeelding Fontys

MIEC Data denken-Impact van data

Er is grote behoefte aan data-talent bij bedrijven in de regio, zeker ook op mbo-niveau. De regio ziet het in investeren in data-kennis op mbo-beroepsniveau als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we toe naar de realisatie van een Mbo Innovatie-en Expertise Centrum (MIEC): het ‘MIEC Data denken-Impact van Data’. Het platform wordt dé plek waar Brabantse mbo’s, andere onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden samenwerken aan onder meer onderwijsontwikkeling en docentprofessionalisering rondom data.

Sfeerafbeelding Fontys

Brede Master AI

Het Kenniscentrum Applied AI for Society is betrokken bij de landelijke ontwikkelingen van de Vereniging Hogescholen voor een gezamenlijke brede HBO AI master.AI & de praktijk

Het kenniscentrum is binnen de kennisregio’s Brainport en Midpoint de one-stop-shop voor bedrijven, overheden en andere organisaties met interesse en belang bij AI-toepassingen en -innovaties. Organisaties in de regio kunnen bij ons terecht met vragen over de toegevoegde waarde van AI binnen hun organisatie We beantwoorden vragen van organisaties met een gedegen en breed advies, helpen bedrijven met bouwen van betrouwbare AI-applicaties en prototypes en bieden scholing aan bedrijven die aan de slag willen met digitaliseringsvraagstukken en de toepassing van AI. Als Kenniscentrum zetten we ons in voor een duurzame en verantwoorde digitalisering met artificiele intelligentie, die een positieve impact heeft op het werkveld en de samenleving. Daarvoor zijn we betrokken in diverse samenwerkingsprojecten.


Projecten gericht op bedrijfsleven:
Sfeerafbeelding Fontys

Applied AI Learning Communities

Het KC AI ontwikkelt In een Learning Community (LC) werken bedrijven, onderwijsinstellingen én kennisinstellingen (onderzoek) nauw met elkaar samen aan direct toepasbaar AI onderzoek. Vanuit de Learning Community wordt op basis van de specifieke innovatievragen van deelnemende organisaties vastgesteld welke kennis met praktijkgericht onderzoek moet worden ontwikkeld.


Publicaties

Boek Inclusieve Artificial Intelligence

Erdinç Saçan, docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool ICT en Practor bij ROC Tilburg, schreef een boek, getiteld 'Inclusieve Artificial Intelligence'. In het boek komen 40 experts aan het woord, die in duidelijke taal uitleggen wat AI is, en welke vragen, uitdagingen en kansen de technologie met zich meebrengt. Het boek ‘Inclusieve Artificial Intelligence’ is hier gratis te downloaden als EPUB of PDF.

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys AI Garage: dé podcast over AI

In deze podcastserie spreekt host Erdinç Saçan met experts uit het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven over de grote vragen die artificial intelligence met zich mee brengt. AI, ook wel kunstmatige intelligentie, is de transformatieve techniek die verandert hoe we werken, leven en zelfs denken. Wat betekent dat voor onze samenleving? En belangrijker, wat betekent dat voor onszelf. Luister de podcastserie hier.

Sfeerafbeelding Fontys

Blog AI Engineering

Petra Heck is docent en senior onderzoeker bij Fontys Hogeschool ICT en gespecialiseerd in machine learning en AI Engineering. Ze schrijft toegankelijke blogs over AI Engineering op het blogplatform van Fontys: Fontysblogt.nl.

Sfeerafbeelding Fontys


Het KCAI-team

Foto van persoon

Dr.ir. G.C. (Gerard) Schouten

Lector AI en Big Data | Fontys Hogeschool ICT

Foto van persoon

Dr. P.M. (Petra) Heck

Senior onderzoeker AI Engineering | Fontys Hogeschool ICT

Foto van persoon

A. (Anke) Bardie

Onderzoeksmanager

Foto van persoon

D. (Danny) Jonker

Onderzoeksmanager

Foto van persoon

G.F.P. (Guido) Segers

Communicatieadviseur


Contact

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Meer informatie over het Kenniscentrum Applied AI for Society? Mail ons!

kcaiforsociety@fontys.nl

Betrokken lectoraten

Binnen het Kenniscentrum Applied AI for Society zijn meerdere lectoraten en onderzoekslijnen actief. Lectoraten verrichten praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en helpen de beroepspraktijk te innoveren. Een lectoraat staat onder leiding van de lector, die expert is in een bepaald vakgebied. De lector werkt samen met een kenniskring, docenten en (externe) experts.