Project

Feedbackgeletterdheid

Wat houdt het thema in?

Feedbackgeletterdheid omvat kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om effectief sturing te kunnen geven aan het feedbackproces ter ondersteuning van het eigen leren. Het gaat hierbij onder andere om het waarderen van feedback als essentieel onderdeel van het leerproces, het kunnen nemen van beslissingen over het vervolg van het leren op basis van feedback, het kunnen omgaan met emoties en het bepalen en plannen van vervolgacties op basis van feedback. Ook het leren stellen van krachtige, doelgerichte feedbackvragen is een belangrijk element van feedbackgeletterdheid. Een krachtig feedbackproces is essentieel om zelf sturing te kunnen geven aan het leren en vormt een belangrijke pijler onder het opleidingsconcept van diverse Fontys opleidingen, waaronder de opleidingen van FHKE. Om de feedbackgeletterdheid van studenten vanaf de start van de opleiding te versterken moeten opleiders (zowel vanuit de opleiding, als in het werkveld) zelf ook beschikken over feedbackgeletterdheid. Het gaat daarbij vooral om het ontwerpen en uitvoeren van effectieve feedbackprocessen.

Wil je meer lezen over de inhoud van feedbackgeletterdheid?


Opbrengsten

Lees hier meer over de opbrengsten van Henderijn Heldens.

Op de website van het Platform Leren van Toetsen zijn enkele blogberichten gepubliceerd vanuit het leernetwerk Feedbackgeletterdheid van het platform.

Binnen en buiten Fontys Hogeschool Kind en Educatie en het Partnerschap Opleiden in de School zijn diverse presentaties en workshops verzorgd over feedbackgeletterdheid, waaronder een workshop op het Comenius kennisfestival in Nieuwegein en een workshop tijdens het Festival Leren van Toetsen in Den Haag. In 2021 werd vanuit het lectoraat het online event Week van Feedbackgeletterdheid georganiseerd voor kennisdeling rondom het thema. Hierover werd een artikel geschreven op de Fontys nieuwspagina.

Binnen FHKE zijn een tiental leergemeenschappen actief in het kader van een Comenius project. Deze leergemeenschappen hebben praktische tools opgeleverd voor het versterken van feedbackgeletterdheid.

Momenteel wordt er flankerend onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de leergemeenschappen Feedbackgeletterdheid die binnen Fontys Hogeschool Kind en Educatie actief zijn. Via het Stride onderzoek i.s.m. TiU (zie hoogbegaafdheid) worden data verzameld over ervaren feedbackgeletterdheid en ervaren ondersteuning bij studenten. In de loop van 2023 worden de eerste opbrengsten van het onderzoek verwacht.

Henderijn Heldens

Henderijn Heldens is als associate lector verbonden aan het lectoraat Cross-border business development en doet daarnaast onderzoek binnen het lectoraat Goed leraarschap, goed leiderschap. Naast jarenlange ervaring als opleider en curriculum ontwikkelaar richt zij zich in het onderzoek op innovatie en school/organisatie ontwikkeling. Daarbij vormt feedbackgeletterdheid een belangrijk thema. Henderijn is als kartrekker op het deelthema Lerende en Innoverende Organisaties verbonden aan het Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen.

Contact

Foto van persoon

Dr. H.P.F. (Henderijn) Heldens

Associate lector Cross-Border Business Development