Sprint naar content
Project

STIFF

STIFF: Minder valpartijen door sterkere korte voetspieren?

STIFF staat voor STrengthening the Intrinsic Foot Flexor muscles. Op basis van de literatuur lijkt het erop dat het sterker maken van de spieren aan de onderzijde van de voet (intrinsieke voetspieren) ten goede komt aan balans en het lopen. Een verminderde balans en veranderde manier van lopen zijn de voornaamste voorspellers van vallen bij ouderen.

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen en heeft grote maatschappelijke impact. Ouderen, bij wie de kracht van de intrinsieke voetspieren afgenomen is, hebben mogelijk baat bij een oefenprogramma om de intrinsieke voetspieren te versterken. Het doel van dit onderzoeksproject is om tot betere valpreventie te komen voor deze doelgroep. Dit willen we bereiken door een beter inzicht te krijgen in de rol van de intrinsieke voetspieren bij balans en het lopen bij ouderen. 

In 2019 hebben we de betrouwbaarheid onderzocht van de methode die we gebruiken om iets te zeggen over de kracht die de intrinsieke voetspieren zouden moeten kunnen leveren. Deze methode bestaat uit het bepalen van de grootte van deze spieren met echografie. In deze fase hebben we dat gedaan met een draagbaar echoapparaat bij oudere volwassenen. In het najaar van 2020 hebben we dit onderzoek voortgezet bij jongere volwassenen, waarbij we de metingen met het draagbare echoapparaat hebben vergeleken met die van een geavanceerder apparaat. In de tweede helft van 2020 zijn we begonnen met het uitvoeren van een systematisch literatuuronderzoek naar het effect van interventies die erop gericht zijn de intrinsieke voetspieren te versterken, op valgerelateerde uitkomstmaten. De voorlopige resultaten van beide studies staan in de nieuwsbrief van februari 2021 die te vinden is bij documenten. Momenteel kijken we uit naar de publicatie ervan in een wetenschappelijk tijdschrift. 

In 2022 zullen we een interventieonderzoek gaan uitvoeren waarin we het effect zullen onderzoeken van een oefentherapie op de dynamische balans en het lopen bij oudere volwassenen. Met die inzichten werken we verder toe naar een interventie ondersteund met biofeedback die aansluit bij oudere volwassenen en het dagelijks leven van deze doelgroep.

Kennisteam

Foto van persoon

A.A.M. (Lydia) Willemse

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedische Hogeschool
Foto van persoon

Dr. M.F. (Martijn) Pisters

Lector Empowering Healthy Behaviour (onderdeel van lectoraat HIT)
Foto van persoon

B.M.P. (Benedicte) Vanwanseele

Docentonderzoeker

Partners

  • Tranzo (Tilburg University)
  • KU Leuven    Contact

    Foto van persoon

    A.A.M. (Lydia) Willemse

    Docent-onderzoeker