Project

ArtIST and Innovation | Erasmus+

ArtIST (Art, Entrepreneurship, Innovation and Science) is een ERASMUS+-project dat tot doel heeft innovatieve modules op masterniveau te ontwerpen en te implementeren, waarbij kunst wordt geïntegreerd in onderwijs op het gebied van innovatie, ondernemerschap en wetenschap.

Wat houdt het project in?

Gebaseerd op de onderzoekscompetenties en analytische vaardigheden van de partners, draagt ​​dit innovatieve project bij aan de ontwikkeling van multidisciplinaire programma's waarin kunst en technologie, harde en zachte vaardigheden worden gecombineerd met ondernemers- en bedrijfstrainingen. De programma's zullen gebaseerd zijn op creativiteitstechnieken, ontwerpgestuurde methoden en moderne IoT- en ICT-hulpmiddelen in onderwijs- en leerpraktijken.

Het project is bedoeld voor andere Europese onderwijsinstellingen en opleidingsorganisaties buiten het consortium. Het is bedoeld voor alle Europese afgestudeerden: eerst leraren en studenten, maar meer in het algemeen toekomstige vernieuwers, opvoeders, ondernemers en leiders.

De projectactiviteiten omvatten het ontwikkelen van concrete beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van een betere samenwerking tussen verschillende onderwijssectoren, onderzoek, het bedrijfsleven en de publieke sector, en de integratie van de STE(A)M-benadering van onderwijsprogramma's en brede verspreiding in Europa.

Projectdoelstelling

ArtIST draagt ​​bij aan de ontwikkeling en modernisering van relevante STE(A)M-vakken in multidisciplinaire programma's, zoals business, innovatie en ondernemerschap. STE(A)M is een opkomende educatieve benadering voor het leren van wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde die de creatieve probleemoplossing, flexibiliteit en communicatie van studenten bevordert. STE(A)M brengt STEM-leren naar een hoger niveau en biedt een meer holistisch begrip van onze wereld. De STE(A)M-benadering stelt studenten in staat de nodige vaardigheden op te bouwen voor een succesvolle toekomst en goed toegerust te worden voor het oplossen van complexe uitdagingen van morgen.

Periode

Lopend project.

Resultaat

De modulaire opbouw van de cursussen biedt voordelen voor zowel docenten als studenten. Docenten kunnen STE(A)M-modules mixen en matchen op basis van de behoeften van het onderwijsproces, en studenten kunnen cursussen gebruiken als 'Lego-blokken' en hun competentieprofiel opbouwen op basis van nieuwe vaardigheden die de voorkeur hebben. Andere projectresultaten zijn onder meer een verzameling van best practices op het gebied van lesgeven, het ontwikkelen van vaardigheden van docenten door middel van uitgebreid lesmateriaal en evenementen, en het opstellen van de competentiekaart voor studenten en docenten met de meest gewilde vaardigheden voor het opbouwen van een succesvolle carrière in de komende 10 jaar.


Partners

ArtIST wordt geleid door zeven instellingen voor hoger onderwijs en industriële partners uit Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Litouwen en Nederland.


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship

Foto van persoon

dr. Y.E.M. (Yvonne) Kirkels

Docentonderzoeker