Project

Contextrijk ondernemerschapsonderwijs in het hbo

Op basis van diverse onderzoeken en in het licht van ontwikkelingen in de samenleving wordt de effectiviteit van het bestaande ondernemerschapsonderwijs steeds meer ter discussie gesteld. Dit geldt met name voor de mate waarin het ondernemerschapsonderwijs representatief is voor de praktijk van zelfstandig ondernemerschap.

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

Het lectoraat voert onderzoek uit naar strategieën en werkvormen om de context van dit onderwijs te verrijken en samen te werken met het bedrijfsleven. Hierbij wordt ook gezocht naar mogelijkheden om samen op te trekken met andere hogescholen.

Resultaat

Het onderzoek is in 2017 afgerond met een aantal workshops. Uitkomsten zijn gepresenteerd op internationale conferenties over ondernemerschapsonderwijs.


Partners

Betrokken partijen: Hogeschool Zuyd, Saxion, Rotterdam, Inholland


Contact

Danae Bodewes

drs. D.F.M. (Danae) Bodewes

Docentonderzoeker