Project

Ideation at Science & Technology Parks

Bedrijven opereren in een kennis- en netwerkeconomie waar concurrentievoordeel uit nieuwe innovaties niet meer voortkomt uit individueel ondernemen. Toegang tot kennis en markten wordt beschikbaar als bedrijven en instellingen deze delen met hun partners. Dit vraagt van beide partners om deel te nemen aan het open innovatie proces. Open innovatie samenwerking wordt o.a. beïnvloed door elementen als nabijheid en vertrouwen. Deze nabijheid is een kern element op Open Innovatie Campussen. Dergelijke campussen kenmerken zich door een sterke clustering van kennis en R&D, waarbij publieke en private partijen samenwerken in collectieve projecten en programma’s en investeren in het gezamenlijk delen van zowel fysieke als dienstverlenende voorzieningen (facility sharing en shared service centers).

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

Collaborative ideation wordt door veel campusorganisaties gezien als een belangrijke activiteit om de ‘innovatiefunnel’ te voeden met ideeën, nieuwe productconcepten en technologische uitdagingen. In dit onderzoek is onderzocht welke aanpakken en instrumenten worden gebruikt om het proces van ideation binnen een bedrijf te realiseren.

Resultaat

Het onderzoek is in 2016 afgerond. De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op een internationaal congres (ERSA 2016) en gepubliceerd in Studia Regionalia (augustus 2016). 


Partners

Betrokken partijen: TMC Manufacturing Support en Vrije Universiteit Amsterdam


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship