Project

Innovatiekracht hbo en mkb

Sinds jaar en dag worstelen kennisinstelling met het bereiken van mkb-ondernemingen en slagen mkb-ondernemingen er moeizaam in om te komen tot (duurzame) samenwerking met kennisinstellingen.

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

In opdracht van het Ministerie van EZ en Klimaat is onderzoek uitgevoerd naar naar de wijze waarop samenwerking met het HBO bijdraagt aan de innovatiekracht en –prestatie van het midden- en kleinbedrijf in NL. Daarbij is expliciet aandacht besteed aan de hindernissen die ervoor zorgen dat deze samenwerking in onvoldoende mate tot stand komt.

Resultaat

Het onderzoek is in 2018 afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een onderzoeksrapportage.


Partners

Betrokken partijen: Hogeschool Rotterdam, Ministerie van EZ en Klimaat


Contact

Danae Bodewes

drs. D.F.M. (Danae) Bodewes

Docentonderzoeker