Project

Juridische aspecten van open innovatie

Open Innovatie biedt bedrijven kansen om de kennis, kunde, faciliteiten en netwerken van andere bedrijven of organisaties te benutten bij het gezamenlijk realiseren van innovatie. Het samenwerken volgens het OI-concept vraagt om openheid en onderling vertrouwen. Aanvullend hierop is het ook van belang om goede afspraken te maken over de beoogde samenwerking, individuele bijdragen en verantwoordelijkheden en de verdeling van risico’s en opbrengsten. Bij het maken van dergelijke afspraken worden vaak juristen betrokken.

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

Dit onderzoek richt zich op de rol van juridische experts bij het opzetten en uitvoeren van open innnovatie samenwerking. Hiervoor is een case-based aanpak gebruikt en in meerdere bedrijven geïnventariseerd hoe hiermee omgegaan wordt en wat de ervaringen zijn.

Resultaat

De onderzoeksresultaten zijn eind 2018 gepresenteerd op een internationale conferentie en beloond met de Dick Marsch Award voor ‘paper with the greatest potential for impact’. Een journal publicatie is momenteel under review. Een vervolgproject (internationaal) is in voorbereiding. 


Partners

Betrokken partijen: Radboud Universiteit, Rabobank en diverse case-bedrijven


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship