Project

Keteninnovatie

Onderzoek door Praetimus (2016), in opdracht van/in samenwerking met Brainport Industries en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, laat zien dat de intentie van veel OEM's om op een hoger niveau uit te besteden stuit op een gebrek aan kennis, ervaring en routines op het gebied van ‘productization’, life-cycle management en ketensamenwerking.

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

Dit project richt zich op het versterken van de samenwerking in regionale toeleverings- en after sales-ketens. Deze samenwerking betreft activiteiten die verder gaan dan de productie van onderdelen of modules en richt zich op de ontwikkeling van nieuwe systemen, modules en onderdelen door de leverancier. In het verlengde daarvan betreft het ook de bijbehorende Life-Cycle Management (LCM) services (installatie, customer service, garantie, obsolescence, upgrades & system enhancements, etc.).

Resultaat

In samenwerking met externe projectpartners zijn in het onderwijs en in het werkveld trainingen en workshops georganiseerd over samenwerking en oursourcing van development en LCM-activiteiten. Bij een aantal toeleverende bedrijven in de regio zijn interviews gehouden met als doel de bestaande situatie en verbeterpotentieel in kaart te brengen. Met behulp van afstudeerders en young-professionals worden verbeterprojecten uitgevoerd. Verdere verbeterprojecten volgen nog in de komende semesters. In een later stadium worden de lessons learned gedeeld via workshops en publicaties.


Partners

Betrokken partijen: Fontys CoE HTSM, Brainport Industries, KMWE, Steenbergen, NTS, ACE, GrowTri


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship