Project

OI-Net

Open Innovatie (OI) is de praktijk van bedrijven en niet-commerciële organisatie om innovatieve ideeën met anderen uit te wisselen en door te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Achterliggend idee van OI is dat organisaties, in een wereld van wijdverbreide kennis, niet langer volledig kunnen bouwen op hun eigen interne kennisbronnen. Het concept van OI werd de afgelopen vijftien jaar zeer populair onder grote bedrijven. In het onderwijs blijft de adoptie van OI als concept achter bij de toepassing in de industrie.  

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

Dit project (gefinancierd vanuit het Erasmus Lifelong Learning Programme) richt zich op het in kaart brengen van best practices op het gebied van open innovatie in industrie en onderwijs, het ontwikkelen van een common curricula framework, het uitvoeren van onderwijspilots en het delen van teaching materials.

Resultaat

Het project is in 2018 afgerond. De praktijk van open innovatie in de industrie is in kaart gebracht in alle lidstaten van de EU. Ook is geïnventariseerd bij welke universiteiten en hogescholen OI onderdeel uitmaakt van het curriculum. Best practicies zijn gedocumenteerd en uitgewisseld binnen het consortium. E.e.a. is doorontwikkeld tot een ‘common curricula framework’ wat onderwijsprofessionals moet helpen bij het adopteren van OI in het onderwijs. Via pilots – onder andere binnen Fontys – is dit framework gevalideerd en zijn ‘pedagogical guidelines for OI’ opgesteld om docenten te helpen bij de adoptie van OI in hun onderwijs. De resultaten van dit project zijn gepubliceerd in diverse papers, journals en in een ‘dissemination book’ (zie overzicht van resultaten) en zijn ook via de project-website toegankelijk via: the Open Innovation Network.


Partners

Betrokken partijen: Lappeenranta University of Technolgy (penvoerder) en een consortium van >45 HEI’s uit Europa


Contact

Foto van persoon

Dr.ir. G.J.J. (Ger) Post

Lector Entrepreneurship
Foto van persoon

dr. Y.E.M. (Yvonne) Kirkels

Docentonderzoeker