Project

OPEX in Smart Networked Supply Chains

Voor de stuwende industrie in de Brainport regio, die vooral bestaat uit productiebedrijven, Original Equipment Manufacturers (OEM's), engineeringbureaus, toeleverende industriële bedrijven en service partners is 'Operational Excellence' een uiterst belangrijk thema. 

Wat houdt het project in?

Projectdoelstelling

De noodzaak van continue verbetering wordt door OEM's en main suppliers opgepakt binnen de eigen organisatie. De ‘next step’ is om operational excellence op ketenniveau te realiseren. Met name op interfaces tussen schakels in de keten valt verdere winst te boeken. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke en gewenste veranderingen van de interne (technische) bedrijfsprocessen door de implementatie van de automatisering van het berichtenverkeer.

Resultaat

Vooronderzoek in uitvoering. Hierbij worden bij diverse bedrijven bedrijfsprocessen, besturing en informatievoorziening in kaart gebracht en verbeterprocessen opgestart met de inzet van afstudeerders. 


Partners

Betrokken partijen: Fujitsu-Glovia, KMWE, SNSC-netwerk


Contact

Foto van persoon

Dr. C.W.G.M. (Corné) Dirne

Lector Operational Excellence