Project

Robotisering in de maakindustrie en logistiek

De adoptie van nieuwe technologie door het kleinere mkb blijft traditioneel achter bij de adoptie door grote(re) bedrijven. Gebrek aan prioriteit, middelen, kennis en informatie vormen de grootste hindernissen voor het mkb om aan de slag te gaan nieuwe technologie (zoals big data, 3D printen, robotica, etc.).

Wat houdt het project in?

Projectdoel

Dit onderzoek richt zich op de toepassing en het verbeterpotentieel van robotica in de maakindustrie, met een focus op het mkb.

Resultaat

In samenwerking met VNO-NCW is een aantal workshops georganiseerd voor mkb-ondernemingen. Met deelnemende bedrijven is gesproken over de technologische ontwikkelingen en kansen voor toepassing binnen het bedrijfsleven. De uitkomsten van deze workshops worden momenteel gebruikt voor de ontwikkeling van vervolgonderzoek.


Partners

Betrokken partijen: Fontys Hogeschool Engineering en VNO-NCW


Contact

Foto van persoon

dr. J.H. (Jos) Pieterse

Docentonderzoeker Product- & Procesinnovatie