Sprint naar content
Project

Emotieherkenning in online behandelingen

Technologie inzetten om beeldbellen in de gezondheidzorg efficiënter te maken.

Doel van het project

Beeldbellen wordt met gemengde gevoelens toegepast in de mentale gezondheidszorg. Het biedt kansen om de zorg efficiënter in te richten, maar zorgprofessionals zitten niet om de technologie te springen. Non-verbale communicatie is bijvoorbeeld sterk beperkt. Automatische emotie-detectie kan helpen om online een betere emotionele verbinding met de cliënt aan te gaan, effectiever te kunnen behandelen en een tijdelijk slechte verbinding geïnformeerd te overbruggen. 

In dit project verkennen we de mogelijkheden van emotie-detectie op basis van een combinatie van gelaats- en stemanalyse. We willen onderzoeken of een integrale analyse met beide technologieën aanvullende informatie oplevert voor online behandelsessie die betrouwbaar genoeg is om onderliggende emoties bespreekbaar te maken.

Looptijd

2020 - heden

Projectresultaten

Op dit moment hebben we een prototype ontwikkeld van een beeldbelapplicatie met emotie-herkenning. Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de mogelijkheden, vereisten en tekortkomingen en het opstellen van een programma voor implementatie van deze technologie in de behandelpraktijk.

Het projectteam bestaat uit onderzoekers van lectoraat Interaction design (Fontys ICT), lectoraat Mens en Technologie (Fontys HRMP), TU Eindhoven en GGzE.


Partners

Logo TU eindhoven


Contact

Foto van persoon

E. (Ellen) Janssen

Docentonderzoeker