Sprint naar content
Project

FELIX

We werken samen met Happybots, de makers van Felix, om te onderzoeken of doel groepen als ouderen en mensen met een autisme spectrum stoornis zich gelukkiger voelen of makkelijker hun gemoedstoestand kunnen delen met anderen én wat de impact daarvan is, door met behulp van Felix elke dag even bij hun gevoel stil te staan.

Doel van het project

We stellen je graag voor aan Felix, het sociale robotje. Met Felix kun je iedere dag even stilstaan bij de belangrijke vraag ‘hoe voel je je vandaag?’. Je kunt hem draaien tot hij jouw gevoel goed weerspiegelt. Denk daarbij aan een stoplicht: rood, oranje, groen. Maar er zijn meer emoties die Felix in kleuren kan uitdrukken, zoals bang, verdrietig of tevreden. Vervolgens kun je ervoor kiezen om deze informatie te delen met anderen zoals vrienden, familie of hulpverleners. Praten over je gemoedstoestand is niet makkelijk. Met Felix kun je op een laagdrempelige manier toch informatie delen over je gemoedstoestand.

Het lectoraat Mens & Technologie onderzoekt samen met de makers van Felix, Happybots, de toegevoegde waarde van Felix bij verschillende doelgroepen.

Eerder onderzoek met Felix richtte zich op ouderen. Is het fijn voor ouderen om via Felix te communiceren over hun gemoedstoestand? Kan Felix net zo goed, of zelfs beter, waarheidsgetrouwe gegevens verzamelen als een gestandaardiseerde vragenlijst? En, de belangrijkste vraag, kan Felix ouderen helpen om gelukkiger te worden?

Op dit moment (2022) zijn de stagiaires van het Sociaal Innovatiecentrum Zorg en Wél-zijn aan de slag met dit project.

Looptijd

2017 - 2020

Projectresultaten

In het huidige onderzoek kijken we naar de toegevoegde waarde van Felix voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Eerste resultaten laten zien dat Felix kinderen met ASS inderdaad kan helpen met het uiten van emoties en gemoedstoestand. Daarnaast helpt Felix de leerkrachten om te signaleren en te anticiperen, én letten de kinderen onderling op de kleur van elkaars Felix, waardoor ze ook beter op elkaar kunnen reageren.


Partners


Contact

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie