Sprint naar content
Project

Gezondheid in een Digitale Samenleving (GIDS)

Door digitalisering verandert de wereld om ons heen razendsnel. Dit biedt enorme kansen om gezondheid en participatie van burgers te versterken. Helaas geldt dat niet voor iedereen.

Doel van het project

Door digitalisering verandert de wereld om ons heen razendsnel. In de zorg wordt door de corona crisis de digitalisering nog eens extra snel doorgevoerd. Het inzetten van digitale middelen biedt enorme kansen om gezondheid en participatie van burgers te versterken. Helaas niet voor iedereen. Niet iedereen beschikt over de benodigde apparatuur en de juiste digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld van de 70 jarigen heeft 31,9% nog nooit internet gebruikt (Factsheet digitale vaardigheden, 2019). Op deze manier veroorzaakt digitalisering meer ongelijkheid in de samenleving, hetgeen leidt tot een ongezondere maatschappij, ook voor hen die beter gefortuneerd zijn. Met dit project willen we deze ongelijkheid verminderen.

We richten ons in dit project op de rol van de professional in zorg en welzijn in het terugdringen van de digitale ongeletterdheid, primair bij de cliënten/ patiënten voor wie eHealth en andere digitale zorg- en welzijnstoepassingen worden gebruikt.

Looptijd

2020

Projectresultaten


Contact

Aan dit onderzoeksproject hebben Marjolein van Gelder en Anke Eijck meegewerkt.

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie
Foto van persoon

Prof. Dr. E.J.M. (Eveline) Wouters

Lector Health Innovations & Technology | Fontys Paramedische Hogeschool