Sprint naar content
Alumnus

Arjen Francke

Cohort: afgestudeerd in 2020

Functie: Ambulant begeleider en systeemtherapeutisch behandelaar en coach powerliften

Organisatie: SELF

Afstudeerproject: existentiële eenzaamheid in bij terminaal zieken in hospices

Huidige werk

Powerliften
Arjen is een imposante verschijning. Dat heeft te maken met zijn persoonlijkheid, maar ook met de sport die hij uitoefent, namelijk powerliften. Arjen vertelt eerst over deze sport en het feit dat hij naast een fulltime baan bij Self als ambulant begeleider zo’n 8 mensen coacht met powerliften. “Dat zijn zowel beginnende powerlifters, als mensen die op landelijk niveau bezig zijn, ik heb zelfs twee Nederlands kampioenen gecoacht.” geeft Arjen aan. Hij heeft dit eigen coaching bedrijf opgericht net na zijn afstuderen. “In het coachen bij powerliften ga ik fysiek met mijn coachees aan de slag, maar ook mentaal”.

Zo vertelt Arjen dat hij zijn coachees leert navigeren in de best harde wereld van deze topsport. “Wat ik bij het coachen vooral meeneem uit mijn TP opleiding, is de open houding die je moet hebben om tot de kern te komen”. Arjen geeft aan dat gespreks- en luistervaardigheden die hij bij TP heeft geleerd cruciaal zijn om een probleem helder te krijgen bij zijn coachees.

Ondanks dat Arjen de nuchterheid zelf lijkt te zijn, heeft hij ook een spirituele kant. Hij vertelt dat hij bij het TP vak zingevend coachen heeft geleerd dat het veel kan opleveren je eigen wereldbeeld of spirituele blik mee te nemen in een (coach)gesprek.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys
Ambulante begeleiding
Naast het hebben van zijn eigen coachings bedrijf, werkt Arjen fulltime bij SELF als ambulant begeleider en als beginnend systeemtherapeutisch behandelaar. SELF is een organisatie in Tilburg die mensen helpt op zowel praktisch als sociaal-emotioneel gebied. “Het gaat dan om mensen die om heel diverse redenen zijn vastgelopen. Bijvoorbeeld door verslaving, een onhoudbare thuissituatie of psychische problematiek”, geeft Arjen aan. Arjen is net begonnen aan een opleiding systeemtherapeutisch werk. Hierbij kijk je naar de interactie van een cliënt met zijn of haar omgeving of systeem, vaak familie.

“We komen ook vaak bij cliënten thuis”, zegt Arjen, “en dan krijg je een veel completer en eerlijker beeld van de cliënt.” Maar dit kan ook confronterend en heftig zijn volgens Arjen. Zo vertelt Arjen over de keer dat hij bij een cliënt thuiskwam waar het nogal vies en vol was. “Zoals je soms op TV ziet. Het huis is dan eigenlijk een afspiegeling van het hoofd van de cliënt, en van hoe ze in het leven staan”. De kunst is dan, volgen Arjen, om voorbij de rommel te kijken en de persoon achter de chaos te zien.

De doelgroep die Arjen het meeste aanspreekt zijn de mensen met een verslaving. “Ik wil graag weten waar bepaald gedrag vandaag komt en verslaving intrigeert me. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de ene persoon heel makkelijk kan stoppen met alcohol of andere middelen en de andere persoon hierin doorschiet?” om antwoord te krijgen op deze vragen vindt Arjen het interessant om met deze doelgroep te werken en het gesprek met ze aan te gaan.

Mijn studieloopbaanbegeleider op de opleiding TP zei al over mij dat ik nieuwsgierig ben en wil weten hoe dingen in elkaar zitten. “Ik wil het door hebben, dat is mijn belangrijkste drijfveer. Dat ik daarbij mensen kan helpen is mooi meegenomen.”

Ook cliënten met hoogbegaafdheid vindt Arjen interessant om te begeleiden. “Zij hebben zoveel talent en intellect. Hoe komt het dan toch dat ze zo vaak vastlopen?”

Weer speelt hier de drijfveer van Arjen om andere mensen te begrijpen en ze met bepaalde inzichten verder te helpen. Het verkennen en duiken in andere, niet altijd voor de hand liggende, werelden, speelt hierbij ook een rol. Arjen geeft aan dat het duiken in een andere wereld, bijvoorbeeld die van zijn cliënten, het maakt dat zijn baan afwisselend en uitdagend is. Minder leuk vindt hij de administratieve kant van de baan als ambulant begeleider. “Het kan soms bureaucratisch zijn.”

Arjen vertelt dat hij zijn baan als ambulant begeleider niet aan elke student TP zou aanraden. “Je moet stevig in je schoenen staan, maar daarnaast ook empathisch en zacht kunnen zijn. Bovendien moet je niet terugdeinzen voor een beetje viezigheid, bijvoorbeeld bij mensen thuis, of complexe situaties”

Ervaringen bij TP
“De opleiding toegepaste psychologie was eigenlijk een schot in het donker. Ik heb naar verschillende opleidingen gekeken, waaronder commerciële economie. Uiteindelijk werd het de sociale hoek, en toegepaste psychologie.”. Arjen vertelt dat de eerste twee jaar hij het best interessant vond, maar dat in het 3 jaar, bij stage, de kwartjes op hun plek vielen. Bij mijn stage op het Summa college kwam ik erachter dat ik graag mensen één op één begeleiding geef”. Daarnaast heeft Arjen tijdens zijn opleiding in verschillende besturen gezeten, bij de studievereniging en bij een sportvereniging bij het sportcentrum van de universiteit.

Wat ik vooral meeneem uit de opleiding is een soort algemene basishouding voor bijvoorbeeld het voeren van een gesprek. Door goed door te vragen en te luisteren kom je tot de kern, of het probleem wat er speelt. Dit is essentieel op veel vlakken.

''Technologie moet een middel zijn, nooit het doel op zich''

Afstuderen Mens en Technologie
“Ik heb een onderzoek gedaan naar existentiële eenzaamheid in bij terminaal zieken in hospices”. Op welke manier gaan medewerkers in een hospice het gesprek aan met de mensen wiens leven bijna eindigt. Ook dit is een wereld die ik niet kende en die ik wilde leren begrijpen. “Aan het einde van een leven vallen alle praktische, cognitieve en wetenschappelijke zaken af, de spiritualiteit blijft over:” Bij de vraag wat Arjen het meest is bijgebleven zegt hij: “de zachtheid van de mensen waarmee ze over hun werk praten, de zorgzaamheid:” Dat technologie niet altijd vanzelfsprekend is, blijkt ook uit dit onderzoek van Arjen. In zijn interventie heeft hij geprobeerd de technologie nog een rol te laten spelen, maar zoals het lectoraat zelf ook altijd aangeeft: ''Technologie moet een middel zijn, nooit het doel op zich”

Tips voor TP studenten
Arjen is duidelijk in de tips die hij heeft voor TP studenten die gaan solliciteren. “Je moet duidelijk voor je hebben wie je bent, wat je wil en wat je kan. Maar ook op welke manier je van toegevoegde waarde kan zijn voor een organisatie en waar je het beste pas als persoon.”. In lijn met hoe hij het zelf heeft aangepakt voegt hij daaraan toe”: “Verken nieuwe werelden, zoek je grenzen op”. “ga ook werelden verkennen die misschien niet vanzelfsprekend zijn, daar leer je veel over jezelf” Heel concreet kan dit volgens Arjen betekenen dat je taken gaat doen bij een studie of sportvereniging, dat je vrijwilligerswerk gaat doen. “Doe dingen naast je studie, maak je wereld groter”

Auteur: Tina ten Bruggencate