Sprint naar content
Alumnus

Munira Ibrahim

Cohort: Afgestudeerd in 2015

Functie: Strategisch adviseur Sociaal Domein

Organisatie: Gemeente Meierijstad

Afstudeerproject: Hoe kan sociale technologie (social media) eenzaamheid bij ouderen kunnen voorkomen of verminderen?

Huidige werk

Strategisch adviseur Sociaal Domein
Stralend vertelt Munira over haar huidige baan bij de gemeente Meierijstad waaronder bijvoorbeeld Veghel en Sint-Oedenrode vallen. “ik schrijf het lokaal beleid voor de participatiewet, en dan met name voor de bijstand en inburgering”. Uiteindelijk gaat het dan niet alleen om het schrijven van beleid, maar vooral de implementatie en uitvoering ervan. “ik houd me met name bezig met het inburgeringsbeleid”. Munira geeft aan dat het heel belangrijk is om de regie terug te geven aan de vluchtelingen en statushouders.

Sfeerafbeelding Fontys

Dat klinkt allemaal nog best abstract, maar Munira komt al snel met hele concrete voorbeelden. Door in gesprek te gaan met vluchtelingen en statushouders zijn we als gemeente erachter gekomen wat hun behoeftes zijn en wat er nodig is voor een succesvolle integratie. “Zo zijn we erachter gekomen dat om de Nederlandse taal te leren de vluchtelingen dit veel beter in de praktijk kunnen doen dan in een klaslokaal.” Deze mensen zijn helemaal niet gewend om op deze manier te leren en dat werkt dus niet, geeft Munira aan. De gemeente werkt nu veel meer met stages en werkervaringsplekken om bijvoorbeeld vluchtelingen de Nederlandse taal te laten leren. “Wat we ook hebben geleerd door met de mensen in gesprek te gaan is dat er veel meer op de lange termijn moet worden gedacht.”
Sfeerafbeelding Fontys
“Uiteindelijk bestaat mijn baan uit veel overleggen met partners en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening”, zegt Munira. “Gelukkig zijn dit niet meer de klassieke en stoffige beleidsnotities van vroeger, maar is het allemaal dynamischer geworden.”
Dat haar werk dynamisch en relevant is bleek vorige week toen Munira een spoedoverleg had over het leefgeld van Oekraïense vluchtelingen. “Het uitkeren van het leefgeld van de Oekraïners liep vast, daardoor konden ze bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen. Dit hebben we vorige week snel moeten oplossen”.
COA
De loopbaan van Munira is niet begonnen bij de gemeente Meierijstad. “Na mijn afstuderen belandde ik bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)”. Bij het COA was het hectisch en leerzaam. Munira voerde gesprekken met vluchtelingen en gaf diverse trainingen. “Veel van wat ik geleerd had bij TP kon ik hier in de praktijk brengen.” Munira leerde bovendien veel over haarzelf en wie ze als professional wil zijn. “Ik heb geleerd grenzen aan te geven en om stevig in mijn schoenen te staan”. Zo gaf Munira ook een weerbaarheidstraining, waar ze zelf veel van heeft geleerd.
Sfeerafbeelding Fontys

Bij het COA kwam Munira erachter dat ze vaak het resultaat miste. De kloof in wat de beleidsmakers bedachten en de uitvoering van het beleid leek groot. “Als uitvoerder van het beleid heb je weinig invloed.” Munira’s ambitie om haar eigen visie en ideeën in de praktijk te brengen bracht haar tot de overstap naar de gemeente Meierijstad. Overigens is ze hier niet direct als strategisch adviseur begonnen, maar opgeklommen van beleidsuitvoerder, tot beleidsmedewerker en uiteindelijk tot strategisch adviseur. Over haar snelle en succesvolle carrière geeft ze zelf aan: ”Toen ze me deze baan aanboden dacht ik eerst, dat doe ik niet, dat is te snel, maar toen dacht ik maar natuurlijk moet ik dit doen!’

Visie
Munira heeft een duidelijk beeld en duidelijke ideeën in hoe ze haar huidige baan als strategisch adviseur wil invullen. Haar ervaringen bij het COA komen hier goed van pas. Ze wil de kloof dichten tussen het beleid en de uitvoering ervan. Ze wil veel meer met de doelgroep, in haar geval de statushouders, werken. Ze wil sneller en innovatiever werken, wat bij gemeentes en overheden soms lastig is.

Een voorbeeld van een mooi project wat nu speelt, is het ‘Huishoudboekje’. In dit project, gestart in gemeente Utrecht, worden alle financiële verplichtingen bij vluchtelingen weggehaald, zodat er meer rust en ruimte is. Op deze manier kunnen ze zichzelf ontwikkelen en meer focussen op de integratie in Nederland.

Maar ook wil ze de beleidsmedewerkers en ambtenaren zelf meer zeggenschap nemen. “Medewerkers moeten een eigen visie en doel hebben en hier ook voor staan” zegt ze. ”Vaak zie je dat medewerkers gaan volgen en niet meer actief staan voor hun ideeën en dat is jammer.”

Munira zou willen dat er meer nieuwe dingen worden uitgeprobeerd, ook al betekent dit niet altijd dat het een succes is. “Het mag allemaal dynamischer en diverser.” Munira geeft aan dat TP-ers bij gemeenten en overheden een belangrijke rol kunnen spelen. “Het gaat tenslotte vaak om gedragsveranderingen en wie zijn hier nu de expert in, juist de TP-ers?’ zegt ze lachend.

“Sta voor waar je in gelooft, ontwikkel je eigen visie en doel.”

ZZP-er
Naast haar baan als strategisch adviseur is Munira sinds kort ook voor zichzelf begonnen als trainer en deskundige op het gebied van de inburgeringswet, participatiewet en interculturele communicatie. Ze traint dan vooral mensen die werken met deze wet, vaak werkend bij gemeenten en overheden. Ze reist hiervoor het hele land door. In haar trainingen geeft ze veel aandacht aan interculturele communicatie en culturele sensitiviteit. “Hier gaat het nogal eens mis” ,geeft ze aan. Ondanks dat mensen van zichzelf denken een open houding te hebben, blijkt dat niet altijd het geval te zijn. “Mensen nemen in een gesprek vaak bewust of onbewust hun eigen normen en waarden mee.” In een gesprek met iemand uit een andere cultuur kan dit er voor zorgen dat het gesprek stagneert. Ze geeft de deelnemers tools om op een andere manier hiermee om te gaan. “Dat betekent niet dat ze hun normen en waarden moeten veranderen, maar dat ze op een andere manier meer bereiken.”

Verder wil ze in haar trainingen ook de boodschap meegeven dat een medewerker en een heel team dynamisch en divers kan of zelfs moet zijn. “Sta voor waar je in gelooft, ontwikkel je eigen visie en doel.” Dit is iets waar Munira zich hard voor maakt.

Ervaringen bij TP
Munira vond TP vooral een erg brede opleiding. Dat maakt ook dat TP-ers eigenlijk overal terecht kunnen komen. “Je hebt een erg brede bagage.” De kennis en vaardigheden die ze als TP-er heeft opgedaan kan ze goed kwijt in haar huidige en haar oude functies. Vaardigheden als een goed gesprek voeren, een training geven, die komen eigenlijk altijd van pas. Ze geeft aan dat ze als student zelf graag wat meer had willen weten over de mogelijkheden die er voor TP-ers zijn. De opleiding zou hier nog wel winst kunnen behalen, door studenten een beter beeld te geven van alle mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Afstuderen Mens en Technologie
Het is al even geleden, maar Munira’s afstudeeronderzoek bij het lectoraat ging over hoe sociale technologie (social media) eenzaamheid bij ouderen zou kunnen voorkomen of verminderen. Uit het onderzoek kwam dat menselijke verbondenheid en menselijk contact heel belangrijk zijn voor deze doelgroep. Dit kan vaak het beste bereikt worden door fysiek contact. Maar als de (klein)kinderen van ouderen bijvoorbeeld ver weg wonen kan sociale technologie een mooie oplossing zijn.

Tips voor afgestudeerde TP studenten
Munira heeft twee tips voor afgestudeerde TP studenten op zoek naar een leuke baan:

  1. ''Ga dingen ondernemen en naast je studie doen”. Munira heeft zelf bijvoorbeeld veel vrijwilligerswerk gedaan. “Ik heb hier een heel groot en waardevol netwerk aan overgehouden”. Haar netwerk heeft een aantal belangrijke stappen in haar loopbaan mogelijk gemaakt.
  2. “Als je dan ergens gaat solliciteren . Kijk hierin breder dan de functie waarop je solliciteert.” Een organisatie is breder en je kan meer toevoegen dan alleen de functie die je zou kunnen bekleden.

Auteur: Tina ten Bruggencate