Sprint naar content
Project

Inzet van de klok WijsTijd

Het aantal mensen met dementie dat zelfstandig woont neemt toe. Om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, is het van belang dat deze mensen geholpen worden om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Behoud van een goede dagstructuur lijkt hierbij essentieel. De klok WijsTijd zou hier iets in kunnen betekenen.

Doel van het project

De WijsTijd is een analoge en digitale klok in één. De klok is gekoppeld aan google calendar. Hierdoor kunnen familieleden en zorgmedewerkers van mensen met dementie afspraken in de klok zetten. Zo weet de persoon met dementie hoe de dag eruit ziet en dat geeft houvast. De klok helpt het brein bij het nakomen van afspraken waardoor de persoon met dementie geen afspraken meer vergeet en zich zelfstandiger voelt. In samenwerking met SIC Zorg en Wél-zijn en Vitalis hebben TP stagiaires Sterre Hartogs en Tim van Putten ervaringen opgedaan met de introductie en inzet van de klok WijsTijd bij de doelgroep. Dit leverde een aantal belangrijke aandachtspunten op.

Looptijd

2020 - heden

Projectresultaten

Wordt vervolgd.


Contact

Foto van persoon

M.D. (Muriel) van Doorn

Docentonderzoeker