Sprint naar content
Project

Mind Mansion

Mind Mansion heeft als doel om mensen met een angst of fobie beter en sneller te kunnen helpen. De visie is om mensen met een angst of fobie te helpen hier beter mee om te leren gaan, zodat zij net als iedereen zonder angst door het dagelijks leven kunnen. 

Wat houdt het project in?

Bijna 20% van de mensen in Nederland heeft (weleens last gehad van) een angststoornis, met soms ernstige belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het niet meer naar buiten durven door pleinvrees (de angst voor het verlaten van een vertrouwde en veilige omgeving). MindMansion wil ervoor zorgen dat mensen met een fobie beter en sneller geholpen worden.

Mind Mansion is gestart met het maken van confrontatietherapie in combinatie met virtual reality. Dit wordt ook wel exposure therapie genoemd. Een cliënt wordt hierbij geconfronteerd met de angst en leert zo beter hoe hij of zij hier mee om moet gaan. De confrontatie wordt stapsgewijs opgebouwd en zo worden er langzaam grenzen verlegd. Zoek de confrontatie op met je angst en leer dat er vervolgens niets ernstigs gebeurt tijdens of na deze confrontatie.
Virtual reality biedt een veilige, gecontroleerde omgeving waar de cliënt zijn angst aan kan gaan. Biofeedback geeft de cliënt en behandelaar inzicht in de spanning die de therapie bij de cliënt teweegbrengt, zodat de therapie hierop kan worden afgestemd. Inmiddels zijn toepassingen ontwikkeld voor claustrofobie en vliegangst.

Projectresultaat

In samenwerking met het lectoraat Mens en Technologie is een portaal ontwikkeld waarin een behandelaar zijn cliënt overzichtelijk kan monitoren en kan ingrijpen wanneer nodig. Bijvoorbeeld wanneer de cliënt een heftige reactie op de simulatie vertoont, kan de simulatie tijdelijk gepauzeerd worden en kan de situatie met de cliënt geanalyseerd worden


Contact

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie

Aan dit project heeft ook Jill Nowacki meegewerkt (afstudeerder Toegepaste Psychologie, onderzoekers van Fontys Hogeschool ICT).