Sprint naar content
Lectoraat van Gezonde en inclusieve samenleving / Toekomst van leren

Move to be

Over het lectoraat

Het lectoraat Move to Be is verantwoordelijk voor de stimulering, organisatie en coördinatie van het onderzoek van Fontys Sporthogeschool. De professionalisering van studenten, docenten en werkveld door middel van toegepast, praktijkrelevant onderzoek vormt het uitgangspunt.

De kennisontwikkeling in het lectoraat staat primair ten dienste van het onderwijs en het werkveld, maar dient tevens relevant te zijn voor het wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek. Het lectoraat is gekoppeld aan de verschillende opleidingen van Fontys Sporthogeschool: de bachelor opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding, de bacheloropleiding Sportkunde, de master Sport- en Bewegingsonderwijs en de master Healthy Ageing Professional. Het lectoraat Move to Be, onder leiding van lector Steven Vos, is officieel gestart op 7 november 2013, en bouwt voort op het lectoraat Fysieke Activiteit & Gezondheid (2007-2013). In 2022 is Dave van Kann benoemd als tweede lector. Dave gaat over de leerlijn leren bewegen, Steven gaat over de leerlijn actieve leefstijl en samen hebben ze de leerlijn beweegvriendelijke omgeving onder hun hoede.


Nieuws 22-11-2021

Lector Steven Vos wint prestigieuze prijs!

Lector Steven Vos van Fontys Hogescholen en lector Margie Topp van hogeschool Windesheim zijn dit jaar de winnaars van de Deltapremie, de toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Ze ontvangen beiden een premie van 500.000 euro voor hun baanbrekend onderzoek naar het recyclen van moeilijke kunststoffen’ en het werken aan een gezonde leefstijl. De premie, een initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen, wordt voor de tweede keer uitgereikt en is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, feliciteerde de winnaars. Van Engelshoven: “De verdere groei van praktijkgericht onderzoek is belangrijk voor Nederland en dat moet nog beter zichtbaar worden. Deze fantastische Deltapremie-winnaars helpen daar zeker aan mee!”.


Lectoraat Move to Be

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Lectoraat Move to be

Slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen

Verantwoord en duurzaam sporten en bewegen

Het lectoraat Move to Be werkt in nauwe samenwerking met het onderwijs en het werkveld aan slimme, praktijkrelevante oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs, over de volwassene die een actieve leefstijl probeert in te passen in de alledaagse drukte, tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt. Om deze ambitie te realiseren beschikt het lectoraat Move to Be over een multidisciplinair team van (gepromoveerde) docent-onderzoekers. Zij hebben oog voor maatschappelijke innovatie, durven te ondernemen, kunnen anderen inspireren en geloven in de kracht van samenwerking tussen verschillende disciplines. De inbedding van praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het onderwijs én in het werkveld (o.a. in professionele werkplaatsen en living labs) is hierbij de sleutel tot succes.

Drie centrale kennisthema's

De ambities van het lectoraat worden uitgewerkt rondom drie centrale kennisthema’s:

  • Leren bewegen
  • Actieve leefstijl
  • Beweegvriendelijke omgeving

Binnen ieder van deze kennisthema’s wordt in onderzoeksprojecten samengewerkt met studenten, docenten, werkveldpartners en nationale en internationale kennisinstellingen. De nieuwste inzichten op basis van het onderzoek worden niet enkel geïmplementeerd in het onderwijs en gerapporteerd in wetenschappelijke en werkveld publicaties, maar worden ook breed verspreid door middel van presentaties op (inter)nationale studiedagen en congressen, media-uitingen en vertaald naar de beroepspraktijk in de vorm van workshops, tools en adviezen.

Lectoren Move to Be

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be

Steven Vos (1976) is lector Move to Be bij Fontys Sporthogeschool en hoogleraar ‘Design and Analysis of Intelligent Systems for Vitality and Leisure Time Sports’ aan de TU/e.

Steven Vos is een bruggenbouwer tussen disciplines, beleidsdomeinen en sectoren, maar vooral tussen mensen. Hij wil mensen inspireren en enthousiasmeren om hun grenzen te verleggen en elkaars expertises te versterken, met respect voor ieders eigenheid en talenten. Samen met een team van enthousiaste onderzoekers wil hij nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van een actieve leefstijl op op maat van personen en hun omgeving. Het onderzoek situeert zich op het snijvlak van diverse disciplines.

Steven heeft ruime ervaring in het opzetten, uitvoeren en managen van (internationale) onderzoeks- en innovatieprojecten, het ontwikkelen van kennis- en innovatieagenda's, en het uitbouwen van onderzoeksprogramma’s. Hij heeft een warm hart voor praktijkgericht onderzoek. In 2021 won hij de prestigieuze Deltapremie voor praktijkgericht onderzoek voor de impact die hij realiseerde samen met zijn team op de samenleving, het onderwijs en het onderzoeksdomein (www.deltapremie.nl).

Lees meer over Steven Vos

Foto van persoon

Dr. D.H.H. (Dave) van Kann

Lector Move to Be

Dave Van Kann (1985) is lector ‘Leren Bewegen in en rondom de School’ bij Fontys Sporthogeschool, lectoraat Move to Be. Daarnaast is hij opleidingscoördinator van de Master Sport- en Bewegingsonderwijs.

Hij heeft een achtergrond in de gezondheidsbevordering en is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht (2017) met een proefschrift over de rol van de basisschoolomgeving op het beweeg- en zitgedrag van kinderen. Als lector is hij in het bijzonder verantwoordelijk voor het kennisthema leren bewegen met de onderzoekslijnen ‘bewegen in en rondom school’, ‘motiverend leerklimaat’ en ‘beoordelen in de LO’ en het kennisthema beweegvriendelijke omgeving. Zijn onderzoeksfocus ligt met name op de invloed van de (school)omgeving op fysieke (in)activiteit van kinderen en duurzame gedragsverandering en interventieaanpakken.

Lees meer over Dave van Kann

Podcast

Luister naar een gesprek met Deltapremie 2021-laureaat Steven Vos, lector Move to Be binnen Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Een gesprek dat draait om bewegen. Een leven lang. Op school, op je werk, thuis en in je buurt. De Deltapremie gaat Vos besteden aan actiegedreven onderzoek naar hoe je het ‘leven lang bewegen’ kunt stimuleren op onverwachte plekken en op onconventionele manieren.

Steven Vos over onbewust beter en vaker bewegen.

Steven Vos en Colette Cuijpers (Juridische Hogeschool) gaan vanuit hun expertise in op de gevolgen van innovaties in de sport. De grote vraag: is technologie in de sport een vloek of een zegen?


Steven Vos winnaar van de Deltapremie

Over de Deltapremie

Het praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving. Er zijn momenteel bijna 700 lectoren en ruim 3.000 docentonderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt van het onderzoek is altijd vraagstukken en problemen uit de praktijk oplossen mét de praktijk. Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor toepasbare oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Om het belang hiervan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld, als gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). Als erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. Delta staat voor verandering, voor de verandering die lectoren en hun onderzoeksgroep teweegbrengen.

De Deltapremie is een toonaangevende onderzoeksprijs gericht op praktijkgericht onderzoek. De prijs heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke twee jaar uitgereikt aan twee lectoren. Naast Steven Vos ontving lector Margie Topp van hogeschool Windesheim gisteravond de premie voor haar onderzoek naar het recyclen van ‘moeilijke kunststoffen’.

Winnaars 2021

Margie Topp (lector kunststoftechnologie Hogeschool Windseheim) en Steven Vos (lector Move to Be Fontys Hogescholen) hebben beiden deze prestigieuze prijs in ontvangst mogen nemen. De jury geeft het volgende aan:
"De beoordelingscommissie was onder de indruk van de kwaliteit van de aanvragen en vindt dit een duidelijke indicatie van de ontwikkeling die het praktijkgericht onderzoek de afgelopen twee decennia heeft doorgemaakt. Met name de output, de netwerken en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek van de voorgedragen lectoren zijn indrukwekkend. De commissie vond het selectieproces daarom zeer moeilijk en wil uitdrukkelijk alle Colleges van Besturen uitnodigen een volgende keer nogmaals in te dienen."

Pitch Steven Vos

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Interview met Steven Vos

'Ik wil bruggen bouwen tussen mensen voor een actieve en gezonde leefstijl."

Dat onvoldoende bewegen grote gevolgen heeft voor onze gezondheid, is een realiteit. We zitten meer dan ooit en zijn steeds minder actief. Corona heeft dit er niet beter op gemaakt. Steven Vos - lector Move to Be aan de Fontys Sporthogeschool en winnaar van de Deltapremie 2021 - wil hierin verandering brengen. Niet alleen door kenniswerkers in beweging te krijgen, maar óók door in kansarme wijken met professionals plaatsen te creëren waar jonge kinderen volop kunnen bewegen.

Het Lectoraat Move to Be werkt in samenwerking met het onderwijs en het werkveld aan oplossingen om verantwoord en duurzaam sporten en bewegen te stimuleren. De naam ‘Move to Be’ staat volgens Vos niet alleen symbool voor fysieke beweging, maar óók voor dingen in beweging brengen. “Wij richten ons op een Leven Lang Bewegen. Naar het voorbeeld van een perpetuum mobilé willen we een slinger in gang zetten die de aanzet geeft voor een eindeloze beweging. We ontwikkelen maatwerkoplossingen die op mensen, hun omgeving en de setting waarin ze verkeren, zijn afgestemd”, legt hij uit. Het doel is om op allerlei niveaus doelgroepen te stimuleren in beweging te blijven en gezond te leven: van het kind dat geïnspireerd wordt door bewegingsonderwijs tot de volwassene die een actieve leefstijl probeert toe te passen en de senior die het plezier in sport en bewegen (her)ontdekt.

De onderzoeksgroep van Vos is een multidisciplinair team dat twintig docent-onderzoekers telt. Zij werken in clusters samen met andere lectoraten en partners in het werkveld. Vos: “Binnen dit netwerk proberen we elkaar te versterken en bruggen te slaan met spelers binnen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Dat betekent óók dat we elkaars taal moeten leren spreken. Zo heeft een wijkverpleegkundige of fysiotherapeut het over een ‘patiënt’, richt een bedrijf zich op een ‘klant’ of ‘eindgebruiker’ en spreekt een ambtenaar van een ‘burger’. Binnen Move to Be praten we het liefst over ‘individuen”. Al deze partijen kijken vanuit een andere ideologische bril naar de wereld: de één zorgt voor iemand, de ander ontlast iemand en weer een ander biedt een dienst of product aan. Het komt erop aan dat je verschillen overbrugt, zodat consensus ontstaat over het doel dat je wil bereiken.”

Bouwen aan een beweegvriendelijk schoolplein

Een voorbeeld van een bijzonder project waarin allerlei partijen de krachten bundelen, is KEIGAAF: een aanpak om een actieve en gezonde leefstijl onder basisscholieren in kansarme wijken in Eindhoven te bevorderen. “Deze kinderen behoren tot een risicogroep en dat komt deels doordat zij niet van jongs af aan hebben geleerd te bewegen en gezond te leven. Bijvoorbeeld omdat ze dit niet van huis uit meekrijgen, een laag inkomen een gezond voedingspatroon in de weg staat of omdat in de woning of buurt te weinig ruimte is voor lichaamsbeweging. Het doel van dit project is om op en rond school een omgeving te creëren waar scholieren gestimuleerd worden te bewegen, gezonder te eten en verschillende activiteiten worden uitgevoerd”, legt Vos uit. Deze activiteiten worden per school bedacht door een speciale werkgroep, waarin leerkrachten, buurtsportcoaches, maatschappelijk werkers, medewerkers en ouders zitten. Vos: “De gedachte is dat je vanaf de basis - met ouders, kinderen, leerkrachten en buurtwerkers - in de wijk moet beginnen en hen moet uitdagen zélf met ideeën te komen. Zo hebben we op diverse locaties werkgroepen geformeerd, die creatieve oplossingen bedachten waarin gezonde voeding en beweging centraal stonden.”

Voorbeelden zijn het stimuleren van actief transport naar school, het aanbieden van een naschools sportaanbod of een gezonde lunch en het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein. Zo bleek in één van de wijken dat het schoolplein veel te klein was. “Er was geen ruimte om te spelen, er waren regelmatig conflicten en toen zijn we met de school en gemeente gaan kijken. Op een klein grasveldje verderop stond een oubollig, aftands speeltuintje. We hebben samen met de kinderen schetsontwerpen gemaakt voor een nieuwe speeltuin en de gemeente heeft hiervoor budget vrijgemaakt. De school paste vervolgens haar pauzeroosters aan. Het project laat zien hoe je gedragsverandering tot stand kunt brengen door het in te bedden in de belevingswereld van jonge kinderen. Zij zijn eigenaar van de plek en dat creëert een gevoel van trots.”

Van zittend werken naar lopend vergaderen

Samen met zijn onderzoeksgroep wil Vos ook de strijd aanbinden met de fysieke inactiviteit op de werkplek. Meer dan ooit brengen we onze dagen, al of niet in ons ‘thuiskantoor’, zittend door achter een computerscherm. Dit zorgt niet alleen voor fysiek ongemak, maar zet ook de mentale gezondheid onder druk. “In ons land voldoet meer dan de helft van de bevolking niet aan de norm om minimaal honderdvijftig minuten per week fysiek actief te zijn. Fysieke inactiviteit is wereldwijd de vierde doodsoorzaak en kan leiden tot allerlei welvaartsziektes. Veel mensen hebben een zittend beroep; zij zitten acht tot elf uur per dag. Dat kun je niet compenseren met een uurtje hardlopen per dag.”

Sinds vorig jaar werkt het lectoraat met TU/e, imec en TNO aan FITT: een vierjarig programma dat is gericht op de vitaliteit van werknemers. “Door covid-19 zijn de voor- en nadelen van het online werken naar voren gekomen. Je zit de hele dag achter een scherm, beweegt nauwelijks en mist de interactie met collega’s. In de klassieke kantooromgeving is daarentegen te weinig ruimte voor flexibiliteit, zoals werken op wisselende tijden en op flexibele werkplekken”, aldus Vos. Om deze kloof te overbruggen, worden oplossingen ontwikkeld om de vitaliteit van medewerkers te vergroten en hen op maat te ondersteunen. Dat betekent dat technologie in staat moet zijn om zich aan te passen aan gebruikers en hun voorkeuren, werkroutines en omgeving. “We kijken naar de werkomgeving van de kantoormedewerker, waarbij we ons richten op actievere vormen van werken, zoals lopend vergaderen, waarbij we voor werknemers en collega’s letterlijk en figuurlijk drempels wegnemen. Ook kun je denken aan systemen waarmee zij hun werkdagen kunnen plannen, onder meer door bewuster een balans te vinden in hun agenda en ‘to do’-lijstjes.

Werkplek van de Toekomst

De eerste resultaten van het programma worden al zichtbaar. Zoals de Workplace Vitality Hub die in juni zijn deuren opende op de High Tech Campus Eindhoven. In dit slimme en duurzame kantoorpand (HTC85) wordt samengewerkt met grote bedrijven en startups in de regio Brainport Eindhoven om te kijken hoe vitaliteit op de werkvloer bevorderd kan worden. Met slimme technologie, data en kunstmatige intelligentie moet de Werkplek van de Toekomst een stapje dichterbij komen. “Denk aan een systeem van sensoren die kunnen detecteren dat een vergaderzaal te vol zit en daardoor meer frisse lucht naar binnen laat blazen. Of een slimme bureaustoel die meet hoe je achter je bureau zit en je verleidt om je patroon te veranderen als je langdurig een verkeerde houding aanneemt. Maar ook aan licht boven je bureau dat zich aanpast aan het daglicht en aan jouw situatie, zodat je zo optimaal mogelijk kunt presteren”, vertelt Vos. “We willen een werkomgeving creëren waar intuïtieve technologie in samenspel met professionals uitnodigt tot bewegen, je helpt het beste uit jezelf te halen en die mensen verbindt. Zo kunnen we gezondheidsproblemen voorkomen en kan de productiviteit op de werkvloer worden verhoogd.”

Wisselwerking in een driehoeksrelatie

Het zijn precies dit soort projecten waarvoor Vos de Deltapremie wil inzetten. “Ik wil met de Deltapremie de wijken in gaan, mensen een stem geven en op basis van co-design bottom-up nieuwe oplossingsrichtingen ontwikkelen. Zo wil ik een methodiek ontwikkelen om met verschillende middelen lokale samenwerkingsvormen tot stand te brengen en deze met te delen in een theater- of talkshowformat,”, vertelt hij. “Ik ben vereerd dat ik de Deltapremie heb gewonnen, maar het is en blijft teamwork. Ik ben een aanjager en verbinder en soms betekent dit dat je op de voorgrond moet treden. Maar tegelijkertijd ben ik onderdeel van een groter geheel: van mijn onderzoeksgroep en in ons netwerk met partners in het werkveld en het onderwijs. De waarde van praktijkgericht onderzoek is de wisselwerking binnen deze ‘driehoeksrelatie’.”

Interview met Steven Vos en Margie Topp tijdens SIA congres

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Podcast

Luister naar een gesprek met Deltapremie 2021-laureaat Steven Vos, lector Move to Be binnen Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Een gesprek dat draait om bewegen. Een leven lang. Op school, op je werk, thuis en in je buurt. De Deltapremie gaat Vos besteden aan actiegedreven onderzoek naar hoe je het ‘leven lang bewegen’ kunt stimuleren op onverwachte plekken en op onconventionele manieren.

Nieuws


Kennisthema Leren bewegen

Binnen het kennisthema leren bewegen van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van bewegen in en rondom de school centraal. Onze ambitie is om ALLE jongeren een gezonde, actieve start van hun leven te kunnen bieden. We maken een onderscheid tussen twee onderzoekslijnen binnen Leren Bewegen:

  • Lichamelijke opvoeding
  • Bewegen in en rondom school


De onderzoekslijn lichamelijke opvoeding (LO) heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan de kennisbasis van het schoolvak LO in Nederland en daarbuiten. We willen daarmee leraren LO ondersteunen bij het verwezenlijken van de doelen van het vak.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘lichamelijke opvoeding’ zich mee bezig houdt zijn: toetsen en beoordelen, motivationeel klimaat in de les LO, professionalisering van leraren en bijdrage aan het onderwijs van de ALO.

De onderzoekslijn bewegen in en rondom school richt zich op het beweeggedrag van jongeren in relatie tot de schoolomgeving. Met het praktijkgericht onderzoek binnen deze onderzoekslijn willen we de mechanismes achterhalen die bewegingsarmoede bij jongeren in de hand werken en daar middels gerichte context-specifieke aanpakken een effectieve oplossing voor vinden en toepassen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen binnen de onderzoekslijn ‘bewegen in en rondom school’ zijn: Integrale aanpak, brede omgevingsinvloed en Integratie van bewegen in het curriculum.

Onderzoeksteam Leren bewegen

Foto van persoon

Dr. D.H.H. (Dave) van Kann

Lector Move to Be

Foto van persoon

Dr. L.B. (Lars) Borghouts

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. M. (Menno) Slingerland

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. T. (Teun) Remmers

Docentonderzoeker

Foto van persoon

A.M. (Anoek) Adank

Docentonderzoeker

Onderzoeksprojecten Leren bewegen

- KEIGAAF: is een context specifieke aanpak om een actieve en gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen.

- Start(V)aardig: Het project 'Start(V)aardig' biedt bouwstenen voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters.

- SALTO-studie: Doel van dit promotieonderzoek is bepalen welke fysieke, sociale en beleidsmatige kenmerken van de gymles een rol spelen en hoe deze kenmerken van de les LO van invloed zijn op de alledaagse mate van fysieke activiteit van basisschoolkinderen.

- Motivationeel klimaat in de les LO: Doel van dit promotieonderzoek is om via verschillende motivatietheorieën inzicht te krijgen in de motivatie van leerlingen voor LO en hoe de leraar LO dit kan beïnvloeden middels het pedagogisch-didactisch handelen

- Lesson Study: Doel van het project is het ontwikkelen van een professionaliseringsmethodiek voor LO docenten waarbij ze samenwerken aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les.

- Netwerk Teaching Games: Netwerk Teaching Games richt zich op het bundelen, delen en genereren van kennis en expertise omtrent de didactiek van spelsporten (teaching games).

- Toetsen en beoordelen bij LO: Het project 'Toetsen en beoordelen bij LO' is voor Fontys Sporthogeschool het startpunt voor o.a. het verzamelen en delen van kennis over het toetsen en beoordelen van LO.


Kennisthema Actieve leefstijl

Binnen het kennisthema 'actieve leefstijl' van het lectoraat Move to Be staat het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl centraal. We richten ons binnen deze onderzoekslijn enerzijds op volwassenen die het moeilijk vinden om een actieve leefstijl te combineren met werk en zorg voor een gezin en anderzijds op individuele en ongebonden breedtesporters zoals hardlopers, fietsers en wandelaars die behoefte hebben aan begeleiding op maat om blessures te voorkomen en demotivatie te overwinnen. We kijken met name naar de rol die technologie hierbij kan spelen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘actieve leefstijl’ zich mee bezig houdt zijn: meten van fysieke activiteit en sedentair gedrag, combineren van een actieve leefstijl met werk en gezin en gepersonaliseerde coaching voor ongebonden sporters.

Onderzoeksteam Actieve leefstijl

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be
Foto van persoon

Dr. M.A.E. (Lia) Baars

Docentonderzoeker
Foto van persoon

Dr. E.M.P. (Evelien) Backx

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.A. (Mark) Janssen MSc

Docentonderzoeker
Foto van persoon

D. (Dennis) Arts

Onderzoeker / manager Onderzoek & Professionalisering
Foto van persoon

W. (Willem) Gosens

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.A.J.M. (Ida) Damen

Docentonderzoeker

Onderzoeksprojecten Actieve leefstijl

- POWEr FITTing: Doel van het project is het ontwikkelen van op technologie gebaseerde data-gedreven gepersonaliseerde oplossingen, producten en systemen die de maatschappelijke uitdagingen aanpakken waarmee onze generatie thuis- en kantoormedewerkers mee geconfronteerd worden.

- Coach in Control: Doel van het project is om meer diepgaand inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van topsportcoaches op het gebied van monitoren van trainings-, testen en wedstrijddata en het ontwikkelen van dashboards om deze gegevens in te zien en te gebruiken in trainingen.

- Workplace Vitality Hub: De Workplace Vitality Hub is een initiatief van Fontys, imec, TNO, TU/e, HTCE en Twice. De hub is een smart office op de High Tech Campus 85 waarin de oprichters hun uitgebreide kennis en ervaring combinerenom - samen met partners uit het bedrijfsleven - tot concrete, innovatieve en doeltreffende oplossingen te komen voor een vitale werkomgeving.

- Ontwerpen voor een actieve leefstijl: Doel van dit promotietraject is het ontwikkelen van een methodologie die ontwerpers in staat stelt om systematisch en interdisciplinair op maat gemaakte draagbare technologie te ontwerpen die bijdraagt aan de integratie van beweeggedrag in de dagelijkse routine van volwassenen.

- Design of running-related technology: Doel van dit promotietraject is het beter begrijpen van recreatieve hardlopers en het ontwerpen van draagbare technologie op maat van hun wenzen en behoeften.

- Vitality Living Lab: Doelstelling van het project is de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem voor data-gedreven innovatie en business design op het gebied van sport & vitaliteit.

- Nano4Sports: Doel van het project is het stimuleren van innovatie in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein door nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

- Move to Heath: Dit project biedt beweeg- en gezondheidscampagnes aan voor medewerkers dat moet leiden tot betere prestaties en een vitale bedrijfscultuur.

- Voor iedereen een App: Binnen het project 'Voor iedereen een App' wordt onderzoek gedaan naar welke (populaire) sportapp past bij welk type gebruiker op basis van doelstellingen en wensen.

- Voorkom en Herstel: Doel van dit project is om verantwoord bewegen en het oefenen 'leuk' te maken, terwijl de zorgverleners goed inzicht krijgen in de oefeningen die gedaan zijn om de volgende stappen voor herstel te bepalen.

- Krachtvoer: Krachtvoer is een programma voor VMBO scholen dat is gericht op het bevorderen van gezond voedingsgedrag van de leerlingen.

- Data Enabled Running: In dit onderzoeksprogramma van TU/e en Fontys Sporthogeschool staat het ontwerpen van slimme oplossingen voor recreatieve hardlopers centraal.


Kennisthema Beweegvriendelijke omgeving

Binnen het kennisthema 'beweegvriendelijke omgeving' van het lectoraat Move to Be staat het gebruik van de openbare ruimte voor sporten en bewegen centraal. Onze ambitie is om de openbare ruimte zo in te richten dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waar de onderzoekslijn ‘beweegvriendelijke omgeving’ zich mee bezig houdt zijn: meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte, interdisciplinaire samenwerking in de openbare ruimte en laagdrempelige interventies in de openbare ruimte.

Onderzoeksteam Beweegvriendelijke omgeving

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be

Foto van persoon

Dr. D.H.H. (Dave) van Kann

Lector Move to Be
Foto van persoon

M.A.C. (Maartje) Kunen

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.A. (Anneke) von Heijden

Docentonderzoeker

Onderzoeksprojecten beweegvriendelijke omgeving

- Same but different?! Beweegplekken voor ouderen in de gemeenten Venlo en Venray: Doel van dit project is om in de gemeenten Venlo en Venray inzicht te krijgen in succes- en faalfactoren van bestaande beweegplekken voor ouderen en het proces om te komen tot goed gebruikte beweegplekken waar ouderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar toe gaan.

- De buurtsportcoach als katalysator van beweegvriendelijke buurten: In dit SIA RAAK onderzoeksproject werken we toe naar een open en online leeromgeving voor buurtsportcoaches om te kunnen samenwerken in en aan een beweegvriendelijke buurt.

- Callibrating Inclusive Sporting Encouters: Dit project doet onderzoek naar de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

- #040Beweegt: Binnen #040Beweegt, een samenwerkingsverband van Fontys Sporthogeschool, Technische Universiteit Eindhoven, Gemeente Eindhoven en Innosportlab Sport en Beweeg, experimenteren we met laagdrempelige (technologische) interventies in de openbare ruimte.

- Meten en monitoren van het gebruik van de openbare ruimte: Door middel van technologie brengen we het beweeggedrag in de openbare ruimte in kaart en relateren dit aan omgevingskenmerken.

- Interactieve hardloop- en wandelroute: In dit project werd door gebruik te maken van led tegeltjes in het gebied Eckart-Vaartbroek in Eindhoven een 1,8km lange interactieve hardloop en wandelroute gerealiseerd. Deze route wil mensen in beweging brengen en ontmoeting en verbinding creëren tussen gebruikers en park- en (buurt)bewoners.


Publicaties en media

Weeldenburg, G., Borghouts, L. B., Slingerland, M., & Vos, S. (2021). Through Students’ Eyes: Preferred Instructional Strategies for a Motivating Learning Climate in Secondary School Physical Education. Curriculum Studies in Health and Physical Education.

Slingerland, M., Borghouts, L.B., Laurijssens, S., vanDijk-van Eijck, B., Remmers, T., Weeldenburg, G. (2021-forthcoming). Teachers’ Perceptions of a Lesson Study intervention as Professional Development in Physical Education. European Physical Education Review. Accepted for publication.

Kalinauskaite, I., Brankaert, R. G. A., Lu, Y., Bekker, M. M., Brombacher, A. C., & Vos, S. B. (2021). Facing Societal Challenges in Living Labs: Towards a Conceptual Framework to Facilitate Transdisciplinary Collaborations. Sustainability, 13(2), [614]. https://doi.org/10.3390/su13020614

Blocken, B., van Druenen, T., Ricci, A., Kang, L., van Hooff, T., Qin, P., Xia, L., Alanis Ruiz, C., Arts, D., Diepens, J. F. L., Maas, G. A., Gillmeier, S. G., Vos, S. B., & Brombacher, A. C. (2021). Ventilation and air cleaning to limit aerosol particle concentrations in a gym during the COVID-19 pandemic. Building and Environment, 193, [107659]. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.107659

Krijgsman, C., Mainhard, T., Borghouts, L., van Tartwijk, J., & Haerens, L. (2020). Do goal clarification and process feedback positively affect students’ need-based experiences? A quasi-experimental study grounded in Self-Determination Theory. Physical Education and Sport Pedagogy, 1-21.

Remmers, T., Van Kann, D., Kremers, S., Ettema, D., de Vries, S. I., Vos, S., & Thijs, C. (2020). Investigating longitudinal context-specific physical activity patterns in transition from primary to secondary school using accelerometers, GPS, and GIS. The international journal of behavioral nutrition and physical activity, 17(1), 66.

Prevo, L., Jansen, M., Van Kann, D., & Kremers, S. As steady as a rock! Gaining insight in recruitment and retention among primary school children with behavioral problems in Sports Mix Club. Accepted for publication in Frontiers in Public Health.

Weeldenburg, G., Borghouts, L., Slingerland, M., & Vos, S. B. (2020). Similar but different: profiling secondary school students based on their perceived motivational climate and psychological need: based experiences in physical education. PLoS ONE, 15(2), [e0228859].

Arts, D., Kromkamp, L., & Vos, S. (2019). COMMONS: a board game for enhancing interdisciplinary collaboration when developing health and activity-related wearable devices. In Human-Computer Interaction – INTERACT 2019, https://www.springerprofessional.de/en/commons-a-board-game-for-enhancing-interdisciplinary-collaborati/17112732

Van Kann, D.H.; Adank, A.M.; van Dijk, M.L.; Remmers, T.; Vos, S.B. (2019). Disentangling Physical Activity and Sedentary Behavior Patterns in Children with Low Motor Competence. Int. J. Environ. Res. Public Health, 16, 3804.

Thibaut, E., Vos, S. B., & Scheerder, J. (2019). Running apparel consumption explained: a diary approach. Journal of Global Sport Management. DOI: 10.1080/24704067.2019.1639064

Thibaut, E., Vos, S.B., & Scheerder, J. (2019). The Purchase Price of Runners’ Sports Apparel: Combining Observational and Survey Data at Running Events. International Journal of Sport Finance, 14(3).

FITT and POWEr FITTING

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

NOS - Cijfers in de gymzaal

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.


Ontwikkelde tools en interventies van het lectoraat Move to Be.

Fontys Beweegbox

De BeweegBox ondersteunt leerkrachten in het primair onderwijs om bewegend leren toe te passen in de rekenles en taalles.

Mengpaneel Motiverend beoordelen

Een tool en workshop om docenten in het VO te ondersteunen om principes van motiverend beoordelen toe te passen in hun beroepspraktijk.

KEIGAAF

Een multicomponent beweeg- en voedingsinterventie voor kinderen op basisschoolleeftijd.

De Buitenklas

Ontwikkeling van methodiek voor het verzorgen van onderwijs in de openbare ruimte.

Interactieve hardlooproute

Een 1.8km lange interactieve hardloop- en wandelroute die werd gerealiseerd in Eckart-Eindhoven.

Methodiek Lesson Study

Een professionaliserings-methodiek ontwikkeld voor LO docenten.

Heatlaps demonstrator

Een data-demonstrator ontwikkeld samen met TU/e i.o.v. het Topteam Sport & Bewegen. De demonstrator toont de mogelijkheden in het gebruik van data verzameld door wearables en apps.


Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder


Contact

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be
Foto van persoon

Jeroen Bovens

Docent-onderzoeker
Foto van persoon

M. (Margje) Moonen-Vermelis

Werkveldverkenner