Project

Keigaaf

KEIGAAF is de aanpak om een actieve en gezonde leefstijl onder basisschool kinderen in Eindhoven te bevorderen. Door een school-, wijk- en thuis omgeving te creëren waar kinderen uitgenodigd en gestimuleerd worden om meer te bewegen en gezonder te eten, verwachten we dat kinderen in de nabije toekomst fitter zijn en dat er een stijging in overgewicht wordt voorkomen. 

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Het doel van KEIGAAF is het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl en gezondheids-achterstanden onder kinderen te verkleinen. Wat maakt de KEIGAAF-aanpak uniek ten opzichte van andere interventies? 

Een aanpak op maat

Keigaaf-basisscholen creëren een gezonde omgeving op maat. Een school waarin bewegen en gezonde eetgewoonten worden gestimuleerd en KEIGAAF-activiteiten worden uitgevoerd. De KEIGAAF-activiteiten worden bedacht door een werkgroep van de school. Leden van deze KEIGAAF-werkgroep zijn leerkrachten, sportcoördinatoren, vakdocenten, maatschappelijk werkers, medewerkers van de kinderopvang en ouders. De werkgroep zorgt ervoor dat de mogelijkheden en behoeften per kind goed in kaart wordt gebracht en bundelt haar krachten om KEIGAAF-activiteiten uit te kunnen voeren. 

Bottum-up- en top-down-benadering

Onderzoekers ondersteunen de KEIGAAF-werkgroep.. Ze bieden expertise op het gebied van mogelijke KEIGAAF-activiteiten en ondersteuning bij de totstandkoming van de inventarisatie van de kinderen. Met de resultaten van deze inventarisatie kan de KEIGAAF-werkgroep aan de slag.Ook voeren zij een inventarisatie uit van de huidige situatie. Met de resultaten van deze inventarisatie kunnen de KEIGAAF-werkgroepen vervolgens aan de slag.

Er is een heel scala aan mogelijkheden van KEIGAVE-activiteiten. Denk hierbij aan het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein, het mogelijk maken en stimuleren van actief transport van en naar school, het aanbieden van naschools sportaanbod, het stimuleren van water drinken op school of het consumeren van gezonde pauzehappen, enzovoorts. Op welke activiteiten de KEIGAAF-werkgroep gaat inzetten, is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden binnen en rondom school, in de wijk.

Bewegen en gezond eten

Er zijn allerlei mogelijkheden voor KEIGAAF-activiteiten. Bijvoorbeeld, het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein, het stimuleren van actief transport naar school, het aanbieden van naschools sportaanbod, het stimuleren van water drinken op school of het aanbieden van een gezonde lunch. Op welke activiteiten de KEIGAAF-werkgroep inzet, is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de kinderen, de school en de wijk.

School- en gezinsaanpak

Met deze KEIGAAF-activiteiten kunnen alle basisschoolkinderen bereikt worden. Gezondheid is immers van iedereen. Voor ouders van kinderen met gezondheidsachterstanden biedt KEIGAAF leefstijlcoaching aan. Leefstijlcoaches van Stichting Omnia Zuidoost-Brabant begeleiden ouders die behoefte hebben aan coaching op het gebied van opvoeding en leefstijl. Kinderen met gezondheidsachterstand uit groep 5 tot en met 7 van KEIGAAF scholen en hun ouders komen in aanmerking voor KEIGAAF-leefstijlcoaching.

Video KEIGAAF


Kernteam

Foto van persoon

Prof. dr. S.B. (Steven) Vos

Lector Move to be
Foto van persoon

Dr. D.H.H. (Dave) van Kann

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.A.C. (Maartje) Kunen

Docentonderzoeker

Sanne Gerards

Co-Promotor, Universiteit Maastricht

Sasha Verjans

Promovendus, Universiteit Maastricht

Stef Kremers

Promotor, Universiteit Maastricht

Maria Jansen

Projectadviseur, GGD Zuid Limburg


Partners

De KEIGAAF aanpak is een samenwerking van het lectoraat ‘Move to Be’ van Fontys Sporthogeschool, de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht, SALTO scholenstichting, Sportformule sportorganisatie en Lumens maatschappelijk werk. Ook de gemeente Eindhoven, GGD Brabant-Zuidoost, Buro Cement en Stichting Omnia Zuidoost-Brabant zijn betrokken bij KEIGAAF.

De KEIGAAF aanpak wordt gefinancierd door Fonds NutsOhra. FNO is een vermogensfonds dat zich inzet voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Met het programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ ondersteunt FNO projecten om de gezondheidsverschillen tussen gezinnen in achterstandssituaties te verkleinen, zodat voor deze kinderen en hun ouders een gezonde toekomst dichtbij komt.


Presentaties en media

KEIGAAF: Leer kinderen bewegen en gezonder eten

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Lancering nieuwe speelvoorziening en route

Leerlingen van KEIGAAF-school ‘De Opbouw’ mochten een speelveld in de buurt opnieuw inrichten. Er is een veilige looproute tussen school en het veld gerealiseerd en iedere klas gaat tenminste 1 keer per week tijdens de verlengde ochtendpauze (30 min i.p.v. 15 min) naar het veld om daar te spelen. Hierdoor ontstaat ook meer ruimte voor actief spel op het schoolplein voor de klassen die daar pauze hebben.

Sfeerafbeelding Fontys

Introductie 'De Beweegbox'

Een aantal KEIGAAF scholen is aan de slag gegaan met ‘Bewegend Leren’. Lesstof wordt op een actieve manier opgepikt en de beweegbox biedt vele mogelijkheden om dit om een leuke en efficiënte manier toe te passen in de klas.


Contact

Foto van persoon

Dr. D.H.H. (Dave) van Kann

Docentonderzoeker