Project

Startvaardig

Het project 'Start(V)aardig' biedt bouwstenen voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Buurtsportcoaches hebben met het Sportakkoord een grotere verantwoordelijk gekregen in het ombuigen van de neerwaartse spiraal van de beweegvaardigheid van jonge kinderen. Wie op jonge leeftijd (v)aardig start, de juiste fundamentele motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt dikwijls een actieve leefstijl. Buurtsportcoaches functioneren op dit moment vooral als uitvoerder van sport- en beweegaanbod en niet zo zeer als regisseur of verbinder tussen de sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging en in de kinderopvang. De regisserende en verbindende taken vragen om wezenlijk andere competenties. 

Uit interviews, bijeenkomsten en enquêtes onder buurtsportcoaches (n=100) en formele en informele sport- en beweegaanbieders voor jonge kinderen om hen heen (trainers (n=64), groepsleerkrachten uit groep 1-2 (n=21), vakleerkrachten bewegingsonderwijs (n=74) en ouders (n=20)), komt naar voren dat buurtsportcoaches worstelen met de vraag hoe zij kleuters en de (semi-)beweegprofessionals daaromheen optimaal kunnen ondersteunen in het verbeteren van de beweegvaardigheid van kleuters. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is nieuwe kennis nodig over: risicogroepen, beïnvloedbare determinanten en effectieve interventies ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters.

In drie werkpakketten wordt inzicht verworven in:

  • de natuurlijke motorische ontwikkeling van kleuters en het risicoprofiel van kinderen bij wie de ontwikkeling achterloopt (WP 1);
  • leefstijl- en omgevingsdeterminanten van beweegvaardigheid van kleuters (WP 2);
  • het effect van interventies in de verschillende beweegdomeinen op de beweegvaardigheid van kleuters (WP 3).

De wetenschappelijke kennis uit deze werkpakketten wordt verwerkt in een proefschrift en vertaald naar een onderwijsmodule en toolbox met bouwstenen en praktische handvatten voor (toekomstige) buurtsportcoaches (WP 4) ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters.


Partners

Buurtsportcoaches hebben door het Nationaal Sportakkoord een grotere verantwoordelijk gekregen om de beweegvaardigheid van jonge kinderen te stimuleren. Wie jong begint en de juiste motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten ontwikkelt meestal een actieve leefstijl.

Het project StartVaardig wordt ondersteund door het Regiorgaan SIA en wordt uitgevoerd door een consortium van vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk, het onderzoek en het onderwijs om organisatie-overstijgend te kunnen werken. 


Contact

Foto van persoon

J. (Jeroen) Bovens

Docentonderzoeker