Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie

In het project 'Lerend Innoveren met Verhalen over Technologie' (voorheen Langer Veilig Thuis) werken studenten, docenten en zorgprofessionals samen in de regio Zuidoost- Brabant. We onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan eigen regie en zelfredzaamheid van ouderen in een intramurale en/of extramurale context. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe technologie de druk, die hun (mantel)zorgverleners ervaren, kan verlichten. Onderzoeksresultaten delen we met alle betrokkenen, we leren van en met elkaar. We gebruiken de kennis voor het opleiden van toekomstige zorgprofessionals en als katalysator voor de integratie van technologie in de zorgpraktijk.

Sfeerafbeelding Fontys

'Fantastisch om te zien hoe we in de regio samen leren aan de hand van onderzoek door studenten! Zo worden we een snel lerende community!'

Dianne Engels, bestuurder Joris Zorg

Sfeerafbeelding Fontys

Studenten verzamelen verhalen over technologie in de ouderenzorg

Onze Partners

Samen met zorg- en welzijnsorganisaties gaan studenten aan de slag met onderzoeksvragen. Dit leidt tot belangrijke ontwikkelingen die helpen om de zorg te verbeteren.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys