Sprint naar content
Project

2020 Smart Society: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Dit project heeft als doel om vanuit een multi-stakeholder perspectief te komen tot een sociale innovatie waar gezinnen gebruik van kunnen maken op het moment dat een kind/jongere uitvalt van school en sociaal professionals vanwege wachtlijsten niet de ondersteuning kunnen bieden die nodig of wenselijk is.

Onderdeel van:

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen decennia inzichtelijk gemaakt dat schooluitval een belangrijke voorspeller is voor het ondervinden van meer problemen in de verdere levensloop. Wanneer een kind of jongere desalniettemin uitvalt, is het aan sociaal professionals om hen op te vangen, terug naar school te leiden en/of op andere manieren te ondersteunen daar waar nodig en gewenst. Maar wat als er bij zorgaanbieders sprake is van dusdanige wachtlijsten dat deze ondersteuning niet kan worden geboden?

De resultaten volgen later.


Partners

Sfeerafbeelding Fontys
Logo TU eindhoven
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys
Logo TU eindhoven
Sfeerafbeelding Fontys


Contact

Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht
Foto van persoon

S.J.H.A. (Saskia) van Overbeek

Docentonderzoeker