Project

Samen de handen ineen voor een multiprobleem

De doelen van dit project: 1. Bundelen van kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan multiprobleemgezinnen. 2. Praktische vertaling van de geselecteerde kennis omtrent professionele vaardigheden en hulp aan MPG naar vormen van blended learning en de borging daarvan binnen het onderwijs, daarnaast wordt kennis beschikbaar gesteld. 3. Het overdraagbaar maken van ervaringen omtrent de vertaling van kennis naar vormen van blended onderwijs.

Onderdeel van:

Omschrijving

Dit project bestaat uit 3 fasen. In fase 1 wordt literatuuronderzoek gedaan. Er wordt zoveel mogelijk bruikbare literatuur over multi problem gezinnen verzameld. De literatuur wordt gescreend en hier worden werkkaarten van gemaakt omtrent professionele vaardigheden en ondersteuning aan multi problem gezinnen. Fase 2 de kennis wordt vertaald naar blended learnings voor gebruik op de deelnemende hogescholen. Tijdens fase 3 wordt de implementatie van de blended learnings gevolgd en worden belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht.

Resultaat

Een werkkaart met do’s en dont’s en randvoorwaarde bij de implementatie en borging van blended learning binnen hoger onderwijs.


Partners

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys


Contact

J.J.W. (Joost) Welten

Docentonderzoeker

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht