Sprint naar content
Project

Boundary crossers

Maatschappelijke, complexe vraagstukken vragen om intersectorale samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Ook binnen het domein Mens en Maatschappij werken we samen met het werkveld binnen authentieke leer-werkomgevingen op het grensvlak van school en beroepspraktijk.

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Een praktijkgericht onderzoek naar competenties en professionalisering.

Projectdoelstelling

Professionals van Fontys en de beroepspraktijk werken binnen Professionele Werkplaatsen als zogenaamde ‘boundary crossers’. Deze bruggenbouwers hebben een sleutelpositie in het ontwikkelen van deze omgevingen. Dit blijkt geen makkelijke opgave en vraagt aanvullende competenties, vergeleken met meer traditionele onderwijssituaties. Bovendien voorzien instituten of werkveldorganisaties niet altijd bewust in de professionalisering van deze rollen. Daarnaast is er de behoefte aan een overstijgend profiel dat de kerncompetenties van deze rol omvat. 

Hierbij aansluitend richtte dit project zich op het ontwikkelen en uitvoeren van een professionaliseringstraject voor deze bruggenbouwers van deze rol en op het onderzoeken van de opbrengsten voor de bruggenbouwers. 

Periode

Mei 2019 – maart 2020

Resultaat

Op basis van literatuur en data uit het professionaliseringsprogramma voor bruggenbouwers werd een profiel samengesteld. Geïnspireerd door Williams (2012), op basis van Bannink & Bosselaar (2018), kaderdocumenten uit het domein en de opgehaalde resultaten vanuit de deelnemers hebben we zeven rollen gedifferentieerd: verbinden, communiceren, ondernemen, afstemmen, organiseren, coachen en onderzoeken. Dit profiel biedt handvatten voor werving en professionalisering van deze rol binnen authentieke leer-werkomgevingen.

Op dit moment is er een verkenning voor vervolgonderzoek binnen het Lectoraat Professionele Werkplaatsen en voeren we het gesprek hierover verder in het domein en met P&O (Programma Docentprofessionalisering).

Nieuwsgierig naar deze rol en ons professionaliseringsprogramma, meer informatie is te vinden in de bijhorende rapportage, de poster en het illustratieve filmpje.

Video

Boundary crossers

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.