Resultaten CO2 Mobiliteit

We leggen met z’n allen de nodige kilometers af om op ons werk of studie te komen. Maar ook tijdens dienst- en studiereizen. Bij medewerkers is (in 2018 t.o.v. 2017) een duidelijke verschuiving waarneembaar in het woon-werk verkeer van minder autokilometers naar meer fiets- en OV kilometers. Positief is de forse toename van het reizen met het openbaar vervoer en ook het gebruik van de elektrische fiets voor het woon-werk verkeer. Door deze verschuiving is ten opzichte van 2017 een reductie van CO₂ uitstoot gerealiseerd van -12%.

  • Ook voor dienstreizen geldt dat in 2018 (t.o.v. 2017) meer OV en fietskilometers en iets minder autokilometers gemaakt zijn. Hiermee realiseerden we ook een reductie van CO2 uitstoot. Deze reductie van wordt echter nagenoeg teniet gedaan omdat er ten opzichte van 2017 meer vliegkilometers zijn gemaakt.
  • Studenten hebben minder OV kilometers gemaakt, maar meer auto en fietskilometers. Ondanks dat het aantal studenten is afgenomen, is de CO₂ uitstoot gestegen met bijna 21%. Het aantal studenten dat op kamers gaat wonen neemt namelijk sterk af. Hierdoor worden meer kilometers afgelegd voor het woon-studieverkeer. Helaas zijn de reiskilometers van studenten in 2017 niet voor 100% vergelijkbaar met bovenstaande cijfers.
  • Het rapport ‘mobiliteit in beeld 2018’ bevat naast bovenstaande gegevens nog veel meer interessante informatie, statistieken en diagrammen. Bijvoorbeeld over reisgedrag per locatie, gereisde aantal kilometers en berekende CO2-uitstoot

Sfeerafbeelding Fontys