Impact maken

Betekenisvol innoveren met oog voor mens en maatschappij. We gaan voor innovatie die ertoe doet.

We verkennen nieuwe technologie├źn en hoe we deze kunnen inzetten om meerwaarde te bieden in het leven van mensen en voor de maatschappij als geheel. ICT raakt alle processen waar mensen in leven en werk mee te maken hebben en die invloed neemt alleen maar toe. We krijgen er energie van om studenten, medewerkers en professionals uit het werkveld te helpen hun ICT-kennis en -kunde te ontwikkelen en positief in te zetten voor een sociale maatschappij. Daarom werken we samen aan actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen voor uitdagend onderwijs en vernieuwend onderzoek. Hiermee maken we niet alleen impact op de wereld waarin we leven maar zorgen ook voor betekenisvolle vooruitgang van het vakgebied waarin we opereren.