Strategische Raad van Advies

De Strategische Raad van Advies (SRvA) bestaat uit een aantal directeuren, bestuurders en experts die werkzaam zijn in het werkveld van Fontys Hogeschool ICT (FHICT). De SRvA adviseert over onderwerpen op strategisch niveau en heeft daarbij de taak om het strategische beleid te bevorderen. Dit alles in het licht van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek gericht op ICT en technologische ontwikkelingen. Zij geven onder andere advies over:

  • de onderwijsvisie;
  • ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek;
  • de profilering van de opleidingen;
  • de aansluiting met instroom (vanuit onderwijs en werkveld);
  • de doorstroom naar het toekomstige beroepenveld van de afgestudeerden van FHICT (op strategisch niveau);
  • ontwikkelingen in de (commerciĆ«le) wereld van ICT;

De leden: