Shoe-TIMeS

Praktijkgericht onderzoek verbindt onderwijs en ondernemers

Op het SIA-congres van 30 november 2017 met als thema ‘Pak de ruimte’ werd Geert-Jos van der Maazen, ondernemer en docent/ assistent-onderzoeker bij Fontys Paramedische Hogeschool geïnterviewd over de samenwerking tussen hogescholen en het MKB.

Van der Maazen: ‘Dankzij SIA-RAAK heb ik samen met mijn collega’s Fred Holtkamp en Elle Verhoeven een prachtig platform kunnen bouwen voor het project SHoe-TIMeS. Hierin onderzoeken we met een fantastisch multidisciplinair team van 26 studenten en docenten, cross-sectoraal of je druk- en schuifkrachten in een schoen kunt meten.
https://www.fontys.nl/actueel/sia-raak-congres-2017-praktijkgericht-onderzoek-verbindt-onderwijs-en-ondernemers/

Shoe-TIMeS: Shear force Textile Intelligent Measurement System

Intelligent, draagbaar meetsysteem brengt druk- en schuifkrachten diabetesvoet in beeld

Sfeerafbeelding Fontys

Chronische voetproblemen diabetespatiënt

Diabetes is één van de meest voorkomende, chronische ziektes in Nederland. Al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Elke week komen er meer dan 1.200 diabetespatiënten bij. Veel mensen met diabetes krijgen last van chronische voetproblemen, vaak in de vorm van open wonden. Als gevolg van de pijn bewegen deze patiënten minder en nemen ze minder deel aan maatschappelijke activiteiten. Als de patiënt de voet niet op tijd of helemaal niet laat behandelen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor diens gezondheid. Met als uiterste gevolg zelfs amputatie.

Oorzaak: druk- en schuifkrachten

Verschillende literatuurstukken vertellen dat de hierboven geschetste voetproblemen van diabetespatiënten onder andere ontstaan door druk- en schuifkrachten die op de voet in een schoen worden uitgeoefend. Vooral de schuifkrachten op de voet zijn tot op heden niet in de schoen - dus tijdens de dagelijkse activiteit van de patiënt - te meten.

Praktijkgericht onderzoek nodig

Shoe-TIMeS wil hier verandering in brengen met gericht praktijkonderzoek. Studenten van FPH en diverse andere Fontys opleidingen onderzoeken samen met docenten, professionals uit de zorg, het bedrijfsleven en branchepartners of het mogelijk is om druk- en schuifkrachten in beeld te brengen via een draagbaar meetsysteem.