Regelingen, statuten en reglementen

NederlandsEngelsDuits
Bestuurs- en beheersreglement Stichting Fontysopen
Bestuursbesluit Cameratoezichtopen
Fontys Huisregels en ordemaatregelenopenopenopen
Fontys Topsportbeleid - en regelingopenopen
Regeling Profileringsfonds 2019 (t/m cohort 2014)open
Regeling Profileringsfonds 2019 (vanaf cohort 2015)openopen
Interne gedragsregels Fontys (Integriteitscode)open
Fontys regeling inzake arbo en milieu (2016)open
Klokkenluidersregelingopen
Regeling Medezeggenschapsraden en Opleidingscommissies Fontysopenopen
Parkeerregeling Fontys Hogescholenopen
Privacyreglement 2017 - medewerkersopen
Privacyreglement 2017 - studentenopenopen
Regeling inschrijfvoorwaarden 2018-2019openopen
Samenvatting Regeling inschrijfvoorwaarden 2018-2019open
Regeling Inschrijfvoorwaarden 2018-2019 - Aanvulling Experiment Vraagfinancieringopen
Regeling inschrijfvoorwaarden 2019-2020openopen
Samenvatting Regeling inschrijfvoorwaarden 2019-2020open
Regeling ongewenst gedragopen
Statuten Stichting Fontysopenopen
Studentenstatuut 2018openopen
Studentenstatuut 2019openopen
Uitvoeringsregeling artikel 16 lid 1 van het Bestuurs- en beheersreglementopen
Visitatieregelingopenopenopen
Voorwaarden inschrijving cursistenopenopen
Algemene Inkoopvoorwaardenopenopenopen
Algemene Leveringsvoorwaardenopen
Regeling Studiekeuzeadviesopenopen
In afwijking van artikel 2 van de Regeling studiekeuzeadvies geldt voor toelating voor het studiejaar 2020-2021 dat de studiekeuzecheck een recht is en geen verplichting. Elke student bepaalt zelf of hij deel wil nemen aan de studiekeuzecheck.
Gedragscode onderwijs in een vreemde taalopen
Fontys Regeling Rookoverlastopenopen
Voorwaarden Fontyskaartopen
Fontys Studentondernemersbeleid - en regelingopenopen