Sprint naar content

Ir. M.H. (Marc) Hendrikse

Voorzitter raad van toezicht. Eerste benoeming 1 januari 2018, lopende termijn tot 1 januari 2026.

Huidige functies

  • Boegbeeld topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) (vanaf 2017)
  • Voorzitter Raad van Commissarissen AWL Techniek BV
  • Voorzitter Deskundigencommissie regeling OPZuid
  • Lid Raad van Commissarissen Pallieter Group BV

Voormalige functies

  • CEO NTS-Group (2005-2020)
  • Algemeen Directeur Van Vonderen groep (2002-2005)
  • Managing Director Autobusfabriek BOVA (1990-2002)

Sfeerafbeelding Fontys