Instructeur vmbo en bedrijfsleven

 • 11 maanden
 • 10-02-2022
 • Eindhoven
 • € 4.250
Begeleid je leerlingen in een vmbo-instelling of mensen in een bedrijf, en wil je leren hoe je kennis en vaardigheden op de juiste manier overbrengt? Volg dan de cursus Instructeur vmbo en bedrijfsleven.

Over de cursus Instructeur vmbo en bedrijfsleven

Een belangrijk deel van de leeractiviteiten binnen het vmbo en het bedrijfsleven vindt plaats in practicumruimtes. De leerlingen die daar aan het werk zijn, hebben een goede instructie, begeleiding en training nodig. Dat hoort bij de taken die je als onderwijsondersteuner in het vmbo en het bedrijfsleven hebt. Je zorgt dat je leerlingen zich in een veilige en uitdagende leeromgeving kunnen ontwikkelen. 

 

Voor wie?

De cursus instructeur vmbo/bedrijfsleven is bedoeld voor (startende) onderwijsondersteuners zoals instructeurs of trainers aan een vmbo-instelling of binnen een bedrijf. Zij instrueren lerenden, geven trainingen, leren vaardigheden aan en begeleiden leerlingen/kandidaten. Dit kan plaatsvinden in een practicumruimte, een open leercentrum, een leerplein, een interne academie, een scholingsafdeling of een vergelijkbare ruimte. 


Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot de cursus instructeur vmbo/bedrijfsleven als: 

 • Je een aanstelling van minimaal 0,4 fte hebt met instructeurs brede taken bij een school vallend onder het voorgezet onderwijs (vmbo, praktijkonderwijs) of binnen het bedrijfsleven óf;
 • je uitzicht hebt op een aanstelling als instructeur en kan voor minimaal 0,4 fte stagelopen als instructeur op een vmbo;
 • In geval je nog geen aanstelling hebt als instructeur, maar er wel zicht op hebt, dan beschik je over een aanbevelingsbrief. Hierin staat vermeld dat je geschikt bent als instructeur binnen de context van het vmbo, afgegeven door onderwijsmanager, teamleider of bevoegd gezag.

 

 

afspelen

 

Inhoud en opbouw

De cursus Instructeur vmbo/bedrijfsleven is duaal van opzet en bestaat uit een combinatie van werken (het werkdeel) en leren (het opleidingsdeel). Je ontvangt dan ook begeleiding door een coach op de werkplek én van een Fontys-opleider. 

Leren en werken zijn op elkaar afgestemd.

Je leert in combinatie met je eigen werk in de (onderwijs)praktijk, bijvoorbeeld door: 

 • werkplekleren: ervaringen gebruiken die je opdoet in je dagelijkse werk
 • flankerend leren: jezelf nieuwe kennis eigen maken over hoe mensen leren, en hoe je onderwijs organiseert
 • producerend leren
 • ervaringen uitwisselen met andere cursisten
 • systematische begeleiding door je coach en Fontys-opleider

Producerend leren

In de cursus stel je je Persoonlijk Opleidingsplan met daarin je leervragen samen. Gedurende het opleidingstraject werk je aan onderwijsproducten. Je reflecteert op het proces, het product en deze reflecties leg je vast in je portfolio. Dit noemen we producerend leren. Op deze manier werk je aan de ontwikkeling van je bekwaamheden.

Coach en opleider

De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan producten en reflecties. De opleider vanuit Fontys reikt inhoudelijke thema’s aan, begeleidt het individuele leren en het groepsleren, neemt assessments af en beoordeelt je portfolio. 

Studiebelasting

In het cursusjaar zijn er 16 bijeenkomsten. Verder werk je aan je eigen leervragen en beroepsproducten. Gedurende een jaar ben je voor wat betreft de contacttijd gemiddeld 1 dag per week met de studie bezig. Je mag ervan uitgaan dat je tussen de 10 en 12 uur per week studietijd dient te reserveren. Daarnaast wordt verwacht dat je minimaal 16 uur per week gedurende de hele studie op een school of bedrijf actief bent met instructeurstaken. 

Duale opzet

De cursus is duaal van opzet. Dat betekent dat je één van deze dagen besteedt aan je taken als onderwijsondersteuner waarbij je begeleid wordt op de werkplek door een coach. De andere dag per week heb je ofwel je bijeenkomsten ofwel werk je aan je eigen leervragen, het maken van beroepsproducten etc. De bijeenkomsten zijn grofweg om de week. 

Dit traject rond je af middels: 

1. een performance assessment op de werkvloer

2. een ontwikkelingsgericht portfolio

3. een Criterium Gericht Interview gekoppeld aan dat portfolio

Zijn alle drie de onderdelen met voldoende afgerond, dan ontvangt de kandidaat een diploma 'Instructeur vmbo/bedrijfsleven'. 

 
 

Praktische info

Niveau
MBO+
Kosten
€ 4.250
Studieduur
11 maanden
Startmoment(en)
10-02-2022

De kosten voor deze cursus of opleiding vind je hierboven bij de Opleidingsfeiten.

Subsidie, lening, beurs, belastingvoordeel?
Er zijn diverse mogelijkheden om voor je studie gebruik te kunnen maken van een lening, subsidie, een beurs en/of van belastingvoordeel. Op deze pagina vind je daarover alle informatie.

   

   

  Aanmelden

  Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.

  Startdata


  Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
  Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
  Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
  Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

   

  Locaties en contact

  Contactpersoon: Andres Deijkers
  0620230608