Sprint naar content
Profiel

Ad Sport - Topsport- en Talentcoach

 • 2 jaar
 • Nederlands
 • Associate degree
 • Deeltijd
Start september | Eindhoven

Kom kennismaken

 • Open dagen
 • En meer...

Behoort het begeleiden van (top)sporters en talenten, een begeleidingsteam managen of het ontwikkelen van topsportbeleid van je organisatie, tot je ambities? Dan is de tweejarige deeltijd- opleiding Associate degree Sport, met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach (TTC), iets voor jou.

Over de opleiding

Goed opgeleide trainer-coaches, op alle niveaus, zijn nodig in een prestatiegericht, verantwoord en veilig (top)sportklimaat. De toenemende complexiteit van de werkzaamheden van trainer-coaches zorgt ervoor dat de eisen steeds hoger worden. Een begeleidingsteam bestaat uit steeds meer specialisten, de technologische toepassingen worden uitgebreider en het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk worden steeds belangrijker. Om die reden is het belangrijk dat ook trainer-coaches zich blijven ontwikkelen in hun vak.

Waarom de opleiding Associate degree Sport?

 • Een Associate degree is een zelfstandige hbo-opleiding met een eigen graad en praktisch van aard en opzet.
 • Met een Ad Sport diploma ben je inzetbaar als hbo’er binnen (top)sportverenigingen, regionale en nationale trainingscentra en regionale of nationale selectie teams.
 • Je stroomt eenvoudig door naar de bacheloropleiding Sportkunde. Je volgt dan een studieprogramma van 120 tot 150 studiepunten (afhankelijk van je studieroute binnen Sportkunde). Voordat je kunt starten moet je aan de toelatingseisen voor Sportkunde voldoen.
 

Wat ga je leren?

Jouw opleiding naar het vak trainer-coach wordt vorm gegeven binnen de door jou gekozen authentieke situatie van jouw sport. Jouw sport wordt de context waarin jij een 6-tal beroepstaken uit gaat voeren als trainer-coach. Daarnaast kom je één dag in de week naar de opleiding om samen met en van andere coaches te leren.

 • Praktijkgerichte opleiding in samenwerking met jouw leerwerkplek;
 • Leren van en met andere coaches;
 • Keuzeruimte om die theorie modules te volgen die bijdragen aan jouw ontwikkeling.

Het panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de opleiding op 20 december positief beoordeeld. Na dit formele accreditatiebesluit worden de noodzakelijke formaliteiten en rapportages afgerond en de opleiding ingeschreven in het CROHO register. Op het moment dat dit gebeurd is, kun je je inschrijven voor deze opleiding. Naar verwachting zal dat in april definitief mogelijk zijn en kun je in september 2023 starten met je opleiding. We houden je graag op de hoogte via de button hieronder.

 

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

 

Hoe ziet je week eruit?

Op woensdag kom je naar de opleiding toe waarin je dag bestaat uit theorie bijeenkomsten, coaching en praktijk. De beroepstaken voer je uit in de uren dat je werkt op je leerwerkplek, minimaal 20 uren per week. Voor de zelfstudie heb je verder nog 12 uur per week nodig die je vrij kunt inplannen.

 
 

Toelating

 • Voorwaarde voor toelating tot Associate degree Sport (Ad Sport) is een mbo-niveau 4 diploma zoals Sport & bewegen of C.I.O.S., een havo of vwo diploma.
 • Daarnaast beschik je over een relevante leerwerkplek (een leer-/werkplek in een (inter)nationale topsportomgeving voor minimaal 20 uur per week).
 • Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de juiste vooropleidingseisen, maar ben je bijvoorbeeld als talentvolle coach door de sportbond voorgedragen, dan kun je deelnemen aan de 21+ toets.

Na aanmelding volgt een intakegesprek met een docent dat voornamelijk gericht is op motivatie en leerbaarheid.

 

Placeholder for Fontys video
"Door deze opleiding ontwikkel ik mij als deskundig trainer"
Martijn

 

Opbouw

Associate degree Sport is een tweejarige deeltijd opleiding van 120 studiepunten. Je volgt hierbinnen 20 uur per week onderwijs bestaande uit een dag contactonderwijs en anderhalve dag zelfstudie.

Je gaat het gehele eerste studiejaar aan de slag met de beroepstaken 'Geven van Trainingen' en 'Coachen bij wedstrijden'. Dit doe je in jouw (leer)werksituatie met de (groep) sporter(s) die jij begeleidt. Deze beroepstaken rond je deels af aan het einde van het eerste studiejaar. Je rondt deze beroepstaken af met een portfolio en een performance assessment.

Ook de beroepstaken 'Bewegen, sport en topsport in de maatschappij' en 'Ontwikkelen van sporttechnisch beleid'' komen in jaar 1 aan bod, ieder een half jaar. Deze twee rond je in het eerste jaar volledig af met het maken van een product. Voor alle beroepstaken geldt dat je verschillende ontwikkelopdrachten maakt die leiden tot het afronden van de beroepstaak. In de wekelijkse begeleiding met jouw medestudenten en begeleidend docent is aandacht voor deze ontwikkelopdrachten.

Daarnaast kies je uit het totale aanbod van theoriemodules een 9-tal modules waarmee jij jouw kennis als trainer-coach kunt vergroten, passend bij jouw leerbehoeften. Deze kennis laat je vervolgens terugkomen in (ontwikkelopdrachten van) de beroepstaken. Je rond het eerste jaar af met een eindgesprek waarin jij jouw doorgemaakte ontwikkeling en de verbinding tussen alle beroepstaken laat zien.

Jouw tweede studiejaar staat wederom in het teken van de beroepstaken 'Geven van Trainingen' en 'Coachen bij wedstrijden'. Je blijft immers de (groep) sporter(s) training geven en coachen. De focus van deze beroepstaken en bijhorende ontwikkelopdrachten gaat echter meer uit naar het toepassen van onderzoek en het delen van kennis. Tevens krijg je zelf meer regie over deze opdrachten en jouw leerproces middels de ontwikkelopdrachten. Deze beroepstaken rond je af door het delen van jouw kennis op het Eindsymposium, wat tevens het performance assessment is voor deze beroepstaken.

Het 'Opleiden tot topsporten' en 'Managen van Begeleidingsteam' zijn de twee beroepstaken waar je ieder een half jaar aan gaat werken. Ook in het tweede jaar ga je hier middels ontwikkelopdrachten aan werken. De wekelijkse begeleidingsmomenten richten zich in het tweede jaar meer en meer op jouw eigen zelfregulatie met betrekking tot jouw leerproces.

Ook in het tweede jaar volg je nog een 9-tal theoriemodules die je uit het totale aanbod kunt kiezen. De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek waarin je jouw ontwikkeling als trainer-coach gaat verantwoorden in relatie tot jouw omgeving.

Het totale aanbod van theoriemodules bestaat uit de volgende onderwerpen

Techniek-, kracht-, uithoudingsvermogen-, mentale training
Wedstrijdanalyse, techniek analyse, doelen stellen, meten en monitoring
Anatomie, energiesystemen, inspanningsfysiologie, motorische controle
Talentontwikkeling, topsportbeleid, sport in de maatschappij
Ethiek, reflectie, evidence-based handelen, pedagogisch handelen
Gesprekstechnieken, leiderschap, teamontwikkeling en sportmedia
 
 

Stage

De vereisten die gelden voor de (leer)werkplek liggen voornamelijk in het voldoende kunnen uitvoeren van de beroepstaken in de opleiding en de begeleiding die jouw (leer)werkplek kan bieden. Jouw werkplek dient de ruimte te bieden om met passende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan alle beroepstaken te kunnen werken. Deze beroepstaken zijn:

 • Bewegen, sport en topsport in de maatschappij
 • Geven van trainingen
 • Coachen bij wedstrijden
 • Opleiden tot topsporter
 • Ontwikkelen van sporttechnisch beleid
 • Managen van het begeleidingsteam

Baanmogelijkheden

Na deze opleiding ben je in staat om (top)sporters en talenten te begeleiden, een begeleidingsteam aan te sturen of het meerjarenbeleid van jouw sportorganisatie te bepalen. Dit doe je in een functie als bijvoorbeeld:

 • Trainer-coach bij (grotere) (top)sportverenigingen
 • Trainer-coach bij betaald voetbal organisaties
 • Trainer-coach bij regionale en nationale topsport centra
 

 

Agenda

Voorlichting Ad Sport - Topsport- en Talentcoach | Online
19 apr 2023 19:00 - 20:00 uur

In september 2023 start de tweejarige deeltijdopleiding Ad Sport met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach. De Ad Sport richt zich op de doorstromende MBO’er, de getalenteerde coach en het bondstalent die het trainersvak in wil.

Ben je geïnteresseerd in hoe deze opleiding er precies uit ziet? Kom kennismaken met de opleiding tijdens de online voorlichting van woensdag 19 april. Onze betrokken docenten geven je graag antwoord op al je vragen.

Voorlichting op locatie Ad Sport - Topsport- en Talentcoach | Eindhoven
19 apr 2023 19:00 - 21:00 uur

In september 2023 start de tweejarige deeltijdopleiding Ad Sport met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach. De Ad Sport richt zich op de getalenteerde coach en het bondstalent die het trainersvak in wil en de doorstromende MBO’er.

Ben je geïnteresseerd in hoe deze opleiding er precies uit ziet? Kom kennismaken met de opleiding (op locatie) op woensdag 19 april (19.00-21.00). Onze betrokken docenten geven je graag antwoord op al je vragen. 

Programma

 • 18.30 - 19.00 uur:  inloop en informele kennismaking
 • 19:00 - 20:00 uur: centrale presentatie inhoud opleiding
 • 20.00 - 21.00: gelegenheid tot het stellen van vragen in twee verschillende groepen:  
           - Groep: getalenteerde coach en het bondstalent die het trainersvak in wil;
           - Groep: de doorstromende MBO’er.

  Meer weten over de opleiding Ad Sport - Topsport- en Talentcoach

  Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

  Lees meer over subsidieregelingen:

  • STAP-budget
  • Leven Lang Leren Krediet
  • Beurzen voor leraren
  • Subsidieregeling tweede lerarenopleiding

  Het panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft de opleiding op 20 december positief beoordeeld. Na dit formele accreditatiebesluit worden de noodzakelijke formaliteiten en rapportages afgerond en de opleiding ingeschreven in het CROHO register. Op het moment dat dit gebeurd is, kun je je inschrijven voor deze opleiding. Naar verwachting zal dat in april definitief mogelijk zijn en kun je in september 2023 starten met je opleiding. We houden je graag op de hoogte via de button hieronder.