Assessment competent NT2-docent

  • Over het assessment
  • Waarom dit assessment?
  • Voor wie is dit assessment?
  • Procedure

Vanaf 2006 bestaat de mogelijkheid om via het assessment competent NT2-docent het zogenaamde ‘Certificaat competent docent NT2’ te verkrijgen. De Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2 heeft hiertoe een competentieprofiel voor docenten NT2 opgesteld.

Met behulp van dit competentieprofiel, het daarbij behorende bekwaamheidsportfolio en een uitgebreide handleiding kunnen docenten hun Eerder Verworven Competenties (EVC) laten zien en zo aantonen dat zij een competente NT2-docent zijn. De competenties van de deelnemers aan het assessment worden beoordeeld in een assessmenttraject. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het Certificaat Competent NT2-docent.

Inmiddels zijn er ruim 500 docenten opgenomen in het register van gecertificeerde NT2-docenten. Taalaanbieders, gemeentes en andere partijen zien dit certificaat als een bewijs van deskundigheid. Voor het Keurmerk Blik op Werk Inburgeren is dit een geldig bewijs van bekwaamheid.

Het assessment competent NT2-docent is gericht op NT2-docenten die in het verleden via nascholing en aanvullende training veel kennis hebben opgebouwd en door hun jarenlange ervaring met NT2-cursussen in verschillende settings over veel bewijzen van hun bekwaamheid beschikken.

Welke stappen doorloopt u op weg naar certificering?

1. U stelt een portfolio samen met behulp van het Competentieprofiel, het portfolio zelf, de handleiding bij het portfolio en de bijlagen daarbij. U vindt deze documenten op de website van de BVNT2. Vanaf 1 januari 2019 mag u alleen nog gebruikmaken van de laatste versie van het bekwaamheidsportfolio (herziene versie november 2017).

2. U kunt zelfstandig een portfolio samenstellen, maar u kunt dit ook samen met collega’s doen. De BVNT2 organiseert regelmatig begeleidingstrajecten van 3 dagdelen waarin u samen met een gecertificeerde docent kunt werken aan uw portfolio. 

3. Als uw portfolio klaar is of bijna klaar is, meldt u zich aan voor het assessment via de aanmeldbutton op deze site.

4. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een link waarmee u uw digitale portfolio kunt uploaden.
We adviseren u om 2 bestanden naar ons toe te sturen; het eerste bestand is de ingevulde versie van het bekwaamheidsportfolio en het tweede bestand bevat alle praktijkbewijzen.

5. Na ontvangst van uw portfolio plannen we in overleg met u een voorlopige afspraak gemaakt voor het assessmentgesprek. Er zitten altijd minstens 4 weken tussen de ontvangst van het portfolio en het assessmentgesprek.

6. Na het inplannen van het assessmentgesprek ontvangt u een factuur voor de assessmentkosten. Zegt u het assessment toch af, dan zijn hier kosten aan verbonden conform onze cursusvoorwaarden.

7. Uw portfolio wordt vervolgens door een van de assessoren gecheckt op admininstratieve volledigheid. Mochten er hiaten zitten in het portfolio, dan nemen zij contact met u op. Het portfolio wordt nog niet beoordeeld, dat gebeurt pas tijdens het assessment.

8. Als het portfolio compleet is, ontvangt u uiterlijk twee weken van tevoren de definitieve uitnodiging voor het assessment. 

9. Het assessment is een gesprek van één uur tussen u, de assessor en de veld-assessor waarin uw portfolio wordt besproken en de competenties worden beoordeeld. 

10. De officiële uitslag ontvangt u de volgende dag per e-mail, een rapportage van het assessment ontvangt u maximaal 10 werkdagen later. Bij een positieve beoordeling krijgt u het certificaat competent NT2-docent via de post opgestuurd. 

11. indien u dit wenst kunt u zich laten registreren in het beroepsregister van NT2-docenten van de BVNT2.

Klacht- en bezwaarprocedure

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 1050,– (BTW Vrijgesteld)

Startdata

LET OP

Bovenstaande startdatum is niet de daadwerkelijke datum van het assessment. We plannen dit gesprek in overleg met u in, na ontvangst van uw portfolio. Voor meer informatie, zie "Procedure".

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de assessment, kunt u een e-mail sturen naar Annette Hurkmans.

a.hurkmans@fontys.nl