Bijscholingsminor D&P

 • Over de cursus
 • Voor wie is deze cursus
 • Afronding, certificaat & bevoegdheid

Deze bijscholingsminor is voor docenten die binnen het profiel D&P les willen geven. Dit scholingstraject is gebaseerd op de minor ‘Vakdocent in het vmbo-profiel Dienstverlening en producten (D&P)’ zoals deze aangeboden wordt aan studenten van lerarenopleidingen. Ondertussen hebben al meer dan twintig groepen docenten het traject afgerond en zijn er begin september 2020 weer nieuwe groepen gestart.

Ieder half jaar bestaat de mogelijkheid te starten met de bijscholingsminor. Het ‘Open inschrijving’-traject van de bijscholingsminor wordt verzorgd bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Een ‘Incompany-traject’ op locatie is ook mogelijk, neem daarvoor contact op met Roel Martens (e-mail: r.martens@fontys.nl of telefoon: 08850-73238 of 06 53926031).

Naast het behalen van de bevoegdheid D&P door de bijscholingsminor, kun je de bevoegdheid behalen via de bachelor lerarenopleiding LTB, afstudeerrichting D&P. Tot slot biedt Fontys voor D&P ook nog een zij-instroom variant aan.

Inhoud bijscholingsminor

Gedurende het traject komen de vier profielmodulen van Dienstverlening en Producten aan bod. De beroepspraktijk, de beroepscompetenties en loopbaanoriëntatie en –begeleiding lopen als een rode draad door het gehele programma. Ook kiest de deelnemer voor twee D&P keuzevakken waarin hij/zij zich gaat verdiepen. De keuzevakken die Fontys Hogescholen aanbiedt zijn ‘Voeding en beweging’, ‘Robotica’, ‘Digispel’ en ‘Podium’*.

Tijdens de eerste dag van de minor kiest de deelnemer met welke twee keuzevakken hij/zij aan de slag wil gaan. Bekeken vanuit didactisch oogpunt gaat Fontys uit van minimale aantallen deelnemers per keuzevak. Afhankelijk van de interesse voor bepaalde keuzevakken (lees ook: de groepsgrootte) zullen die in het minor-rooster worden opgenomen. Mocht een keuzevak bij onvoldoende interesse niet in het minor-rooster worden opgenomen, terwijl er bij enkele deelnemers wel interesse is, dan zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht.

* In verband met de RIVM maatregelen rond COVID-19 kan het zijn dat het keuzevak podium niet aangeboden kan worden. Dit kunnen wij dit moment nog niet voorzien.

Onderdelen:

 • Beroepspraktijk binnen Dienstverlening en Producten
 • Beroepscompetenties en loopbaanoriëntatie en -begeleiding
 • Vier D&P profielmodules:
 1. Organiseren van een activiteit
 2. Presenteren, promoten en verkopen
 3. Product maken en verbeteren
 4. Multimediale producten maken
 • Twee D&P keuzevakken

 

Toetsing

Gedurende de bijscholingsminor gaat de deelnemer leeruitkomsten aantonen aan de hand van bewijsstukken. De beoordeling wordt gedaan door docenten van Fontys Hogescholen.

De bijscholingsminor is voor huidige (‘zittende’) vmbo-docenten die nu en/of in de toekomst als vakdocent Dienstverlening en Producten aan de slag gaan. Om deel te mogen nemen aan het traject moet de deelnemer beschikken over een D&P werkplek/stage op een vmbo-school (minimaal 1 dag per week, waarvan 50% in de D&P lesuitvoering).

Afsluiting van de minor vindt plaats aan de hand van een eindgesprek. Voorafgaande aan dit gesprek en gedurende het traject heeft de beoordeling al plaats gevonden. Na het eindgesprek ontvangt de deelnemer vanuit Fontys Hogescholen een certificaat. Bekwaamheidserkenning komt op aanvraag van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het met goed gevolg afronden van de minor D&P leidt in de volgende gevallen tot een bevoegdheid voor D&P:

1.    Als de deelnemer een tweedegraads lerarenopleiding voor een niet-beroepsgericht vak heeft afgerond, voldaan heeft aan de eindtermen van de minor Dienstverlening en Producten en ten minste 2 jaar werkervaring heeft in de afdelingsvakken, intra- of intersectorale programma’s en/of in het profielvak D&P in de periode tot 1 augustus 2018. Wat betreft de bevoegdheid geldt dat er een individuele (gesloten) aanvraag voor een bekwaamheidserkenning moet worden gedaan bij DUO. Aanvragen kan op: https://www.duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/aanvragen-ontheffing-eisen-benoembaarheid.jsp

2.    Als de deelnemer een beroepsgerichte lerarenopleiding heeft afgerond en daarnaast heeft voldaan aan de eindtermen van de minor Dienstverlening en Producten. De bevoegdheid is er vanuit rechtswege als de docent die de minor heeft afgerond, beschikt over één van de getuigschriften die voor D&P zijn opgenomen in de conversietabel (bijlage 2).

In deze informatiebrief met stroomschema, opgesteld en bijgesteld door Platform D&P, worden de door DUO gestelde eisen verduidelijkt.

Cursusniveau
Minor
Kosten
€ 3.650 (BTW vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Startmoment(en)
10-02-2022
studieduur:
6 maanden
aanmelden

Praktische info

 • Contactgebonden uren per week: 8 uur
 • Contactgebonden lesdagen: 20 donderdagen (9.00 uur tot 17.00 uur)
 • Onderwijsvorm: Blended, een mix van online en face to face leeractiviteiten

Waar krijg je les?

Rondom 1, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Rondom 1, Eindhoven

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Neem direct contact op met onze coördinator.

08850-73238
r.martens@fontys.nl