Cognitief Trainer

 • Omschrijving
 • Inhoud
 • Erkenning
 • Voor wie?
 • Toelatingseisen
 • Toetsing en certificering
 • Cursusdata
 • Kosten en aanmelden

Omschrijving

De cursus Cognitief Trainer is in opdracht van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) in samenwerking met Fontys Hogescholen en de Vereniging voor Cognitief Revalidatietherapeuten (VCRT) tot stand gekomen.

Inhoud

Het doel van de cursus is om op grond van diagnostische gegevens de juiste training te kunnen selecteren, ontwerpen en uitvoeren, afgestemd op de individuele cliënt. Dit doel is verder uitgewerkt met de volgende leerdoelen. Kennis hebben van de diverse evidence-based behandelprotocollen uit de richtlijn cognitieve revalidatie.

 • Kunnen bepalen van individuele, concrete behandeldoelen, samen met patiënt/cliënt.
 • Kunnen opzetten van een behandeling, al dan niet met behulp van de
  behandelprotocollen.
 • Voortgang behandeling kunnen monitoren en behandeldoelen kunnen evalueren.

Van de cursisten wordt literatuurstudie verwacht en ook zal de tijdens de cursus behandelde materie middels huiswerkopdrachten in de praktijk moeten worden toegepast. Van belang is dat de werkgever hierin faciliterend optreedt. Het betreft een 5-daagse training met een terugkomdag.

Verplichte Literatuur (onder voorbehoud)

 • R. Kessles, P. Eling. (2012). Klinische Neuropsychologie
  Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 978946105449 (prijsindicatie: € 60,00)
 • Palm, J. (2011) Leven na een beroerte.
  Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789031386956 (prijsindicatie: € 27,90)
 • Ponds, R., van Geheugten, C., Fasotti, L., & Wekking, E. (redactie). 2010. Neuropsychologische behandeling.
  Amsterdam: Uitgeverij Boom. (prijsindicatie: € 57,50).
 • Op www.neuropsychologischebehandeling.nl/protocollen dient u de verplichte protocollen zelf te  downloaden. Let op: sommigen kosten geld.

Bij aanvang van de cursus ontvangt u overig studiemateriaal in de vorm van een syllabus.

Erkenning

Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP).

Voor wie?

De cursus is voornamelijk bedoeld voor psychodiagnostisch werkenden, ongeacht het werkveld waarin zij actief zijn, maar met name gericht op hen die werken met volwassen revaliderende cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Ook niet-psychodiagnostisch werkenden kunnen deelnemen aan de cursus. Het is dan wel van belang enige kennis te hebben over (neuro-)psychologische tests. Daarbij dient vanaf het begin van de cursus op de eigen werkplek een individuele cliënt begeleid te worden onder supervisie van een (neuro-) psycholoog. Van deze cliënt moet er een neuropsychologisch onderzoek beschikbaar zijn voor de cursist.

Toelatingseisen

Wanneer je lid bent van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) kun je deelnemen voor een gereduceerde prijs. Neem hiervoor contact op met zakelijkhrmenp@fontys.nl.

Toetsing en certificering

De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht die succesvol moet worden afgerond om een certificaat te verkrijgen.


9 september 202010.00 - 17.00 uur
30 september 202010.00 - 17.00 uur
28 oktober 202010.00 - 17.00 uur
18 november 202010.00 - 17.00 uur
9 december 202010.00 - 17.00 uur
20 januari 202010.00 - 17.00 uur
(terugkom bijeenkomst)

Kosten en aanmelden

Wanneer je lid bent van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) kun je deelnemen voor een gereduceerde prijs van €1.295,-. Niet-leden betalen €1.495,-. De cursus gaat door indien er minimaal 10 deelnemers zijn.

Meld jezelf voor 1 juli 2020 aan. Indien er niet voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten dan berichten wij daar uiterlijk 6 juli 2020 over.

  Cursusniveau
  HBO
  Kosten
  € 1495,– (BTW Vrijgesteld)
  Aanmelden
  Meld jezelf voor 1 juli 2020 aan. Indien er niet voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten dan berichten wij daar uiterlijk 6 juli 2020 over.