Docent Theater (Deeltijd)

 • Nederlands
 • Hbo-bachelor
 • Deeltijd
Start september | Tilburg

Kom kennismaken

Ja, dat wil ik
 • (Online) open dag

Wat als jij een wereld mocht maken? Jouw verhaal, jouw hart, gevoel en verstand verpakt in een verhaal met een begin, midden en eind. Jij legt verbindingen en onderzoekt zonder te oordelen. Jij maakt, speelt en geeft les. Theater is meer dan alleen een voorstelling binnen vier muren. Het is een manier om elkaar te leren kennen en verschillende werelden te verbinden.

Over de opleiding

Wij bieden je inspirerend projectonderwijs waarmee we je onderdompelen in de realiteit van het theater maken als docent en als zelfstandig ondernemer; van script tot voorstelling, maken vanuit improviseren, op zoek naar co-creaties met dansers en/of musici, werken met jongeren, met oog voor publiekswerking en geëngageerd artistiek onderzoek. Je wordt opgeleid tot een Docerend Theatermaker. Door de flexibele inrichting van de opleiding is het ook mogelijk om verkorte leertrajecten te volgen. Zo kun je, in het bezit van vak-gerelateerde diploma’s en/of eerder verworven competenties binnen één, twee of drie jaar afstuderen.
We bieden de opleiding ook in voltijd aan.

Waarom de opleiding Docent Theater?

 • Studeren in een inspirerende combinatie van disciplines.
 • Een organische verbinding vanuit de projecten naar het werkveld.
 • Ruimte voor verdieping en reflectie.
 • Studeren op je eigen competentie niveau via een individuele flexibele leerroute.

 

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van educatie, toneelspel, theorie, didactiek en theatermaken. Je werkt en leert samen met je medestudenten en voelt je verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Ook leer je jouw visie te vormen op het vak waarbij je een kritische houding aanneemt richting de maatschappij.

 • Interdisciplinair werken
 • Co-creatie
 • Veel praktijkervaring via praktijkopdrachten en stages
 • Individuele flexibele leerroutes
 
afspelen

Annemiek van Hove, 1e jaarsstudent

“Omdat je hier mag zeggen: ‘deze leervraag vind ik interessant’ merk ik dat ik zo enthousiast word om eraan te werken dat ik haast niet kan stoppen.”

 

Hoe ziet je week eruit?

Het onderwijs vindt plaats in projectvorm en één studiejaar omvat drie projecten. Er zijn twee contactdagen per week. Werken in projectvorm vormt voor de docerend Theatermaker het fundament van het onderwijs. De projecten geven een goede weerspiegeling van de realiteit en zorgen voor een verdieping van de kwaliteit van leren.

 
 

Toelatingseisen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Met een mbo-diploma (niveau 4) word je toegelaten tot deze hbo-opleiding.

Buitenlands diploma
Heb je een buitenlands diploma? Dan moet deze aan de Nederlandse normen voldoen. Wanneer je wordt toegelaten, vragen we gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst op, zodat wij het diploma kunnen laten waarderen. Wil je dit eerder laten doen, neem dan contact met ons op. Daarnaast heb je voldoende kennis van de Nederlandse taal nodig. Hiervoor vragen we om een bewijs van NT2 Programma II. Heb je een Belgisch diploma (Vlaams), dan voldoe je automatisch aan de taaleis.

Niet de juiste vooropleiding?
Heb je niet de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder, dan is het mogelijk om een 21+ toelatingsonderzoek te doen. Deze leeftijdsgrens (21+) geldt voor Art, Communication and Design en de Educatieopleidingen. Voor de overige (Performing) opleidingen geldt dat je het 21+ toelatingsonderzoek mag doen als je 17 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start.
Uiteraard moet je daarnaast nog toelatingsexamen/auditie doen.

Anvullende informatie toelating Docerend Theatermaker Deeltijd

1. Aanvullende toelatingseis: auditie
Voor toelating tot de opleiding Docerend Theatermaker deeltijd word je tijdens de auditie getoetst. Voorafgaand aan de auditie word je gevraagd een aantal opdrachten in te leveren: motivatiebrief en CV (waarin je de werkkring beschrijft – zie aanvullende toelatingseis 2), theatrale performance en analytische beschouwing. Vervolgens ga je een volledige dag werken aan een aantal onderdelen, na deze ronde volgen er mogelijk nog twee auditiedagen.
Tijdens deze auditiedagen wordt er gelet op technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit:
• dramatische technieken, onderverdeeld in ritme, klank, detail, articulatie, coördinatie, beweging, vermogen tot transformeren en schakelen en
• vermogen tot concentratie, inleving, gevoelsuiting en observatie.
Er wordt ook gelet op artistieke aanleg die blijkt uit:
• creativiteit, inlevingsvermogen en samenspel,
• zelfacceptatie en authenticiteit, verbeelding en fantasie, verbeelde werkelijkheid en geloofwaardigheid,
• originaliteit bij improvisatie en
• presentatie.

2. Aanvullende toelatingseis: eisen werkkring
Bij aanvang van de studie moet je beschikken over een werk- of stageplek (minimaal 8 uur per week inclusief voorbereiding) binnen een van de werkvelden van theatereducatie: binnen- en buitenschools, podia en festivals, community art, theaterscholen en -verenigingen.
De “eisen werkkring” worden gecheckt tijdens het afnemen van de auditie. Wanneer je niet beschikt over een geschikte werkkring kun je niet ingeschreven worden.

3. Eerder verworven competenties - vrijstellingen
Na het doorlopen van de aanvullende toelatingseisen bespreken we je eerder verworven competenties. Er vindt een gesprek plaats tussen de student en de studiecoach waarin eerder verworven competenties en leerbehoeften worden besproken. Vervolgens wordt er door de opleiding in overleg met de examencommissie gekeken of een student op basis van eerder behaalde diploma's in aanmerking komt voor vrijstelling van studieonderdelen van de opleiding of vrijstelling van competenties op een bepaald niveau. Aan de hand van eerder verworven competenties wordt per student een individuele leerroute bepaald. In de leerroute wordt duidelijk hoe lang de student vermoedelijk bij ons gaat studeren, welke competenties verder ontwikkeld moeten worden en binnen welke projecten deze competenties ontwikkeld kunnen worden.

4. Voorbereiding op de auditie

Ter voorbereiding op die dagen moet je een thuisopdracht maken en uploaden. Klik op de 'Thuisopdracht' om de opdracht in te zien en volg de instructies in de mail die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven.

Thuisopdracht Docerend Theatermaker

Data voor de audities zijn

Sessie 1: 22, 29 januari en 12 februari 2022

Sessie 2: 25, 26 en 28 2022

Sessie 3: 29, 30 juni en 1 juli 2022

.

 

Babbet Rijsdijk, gymdocent en eerstejaarsstudent

“Je krijgt zoveel energie als je iets doet waar je zoveel passie voor hebt. Hierna zou ik theater het liefst combineren op school. Ik denk dat het een grote meerwaarde kan hebben op het curriculum in het voortgezet onderwijs.”

 

Opbouw

Door de flexibele inrichting van de opleiding is het ook mogelijk om verkorte leertrajecten te volgen. Zo kun je, in het bezit van vak-gerelateerde diploma’s en/of eerder verworven competenties binnen één, twee of drie jaar afstuderen.
Een gemiddelde student doet 3 jaar over zijn opleiding.

Het studiejaar bestaat uit drie projecten van gemiddeld 9 weken. Je kan je studie opbouwen door groepsprojecten en individuele projecten te combineren.

18 uur les: helft theorie, helft praktijk

22 uur zelfstudie

Het studiejaar bestaat uit drie projecten van gemiddeld 9 weken. Je kan je studie opbouwen door groepsprojecten en individuele projecten te combineren.

18 uur les: helft theorie, helft praktijk

22 uur zelfstudie

Het studiejaar bestaat uit drie projecten van gemiddeld 9 weken. Je kan je studie opbouwen door groepsprojecten en individuele projecten te combineren.

18 uur les: helft theorie, helft praktijk

22 uur zelfstudie

Het studiejaar bestaat uit drie projecten van gemiddeld 9 weken. Je kan je studie opbouwen door groepsprojecten en individuele projecten te combineren.

18 uur les: helft theorie, helft praktijk

22 uur zelfstudie

 
 

Werk/stage

Bij aanvang van de studie moet je beschikken over een werk- of stageplek (minimaal 8 uur per week inclusief voorbereiding) binnen een van de werkvelden van de theatereducatie: binnen- en buitenschools, podia en festivals, community art, theaterscholen en theaterverenigingen. De “eisen werkkring” worden gecheckt tijdens het afnemen van de auditie. Wanneer je niet beschikt over een geschikte werkkring kun je niet ingeschreven worden.

Wat kun je gaan doen met en na je opleiding?

 • (kunstvak)docent
 • onderwijs-conceptontwikkelaar theater
 • theatermaker
 • cultureel ondernemer
 • praktijkgericht onderzoek

 
afspelen

Fien Lepoudre, leerkracht basisonderwijs en eerstejaarsstudent

“Zoveel wat ik hier leer kan ik meenemen in mijn werk. Het verrijkt elkaar.“

 

Meer weten over de opleiding Docent Theater

Kom kennismaken

 • kom praten met studenten
 • bekijk een filmpje
 • stel je vragen
 • meld je aan voor events
Wil je deelnemen aan een Online Video Conference via MS Teams met de opleidingscoördinator van de deeltijdopleiding Anneke Vorselaars, stuur dan een mail naar FHKtheater@fontys.nl. Er wordt dan een bijeenkomst in MS Teams aangemaakt, waarvoor je wordt uitgenodigd. Andere vragen kun je natuurlijk ook mailen naar FHKtheater@fontys.nl.

Collegegeld
Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor de opleiding Docent Theater? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Aanvullende kosten
Naast het collegegeld moet je ook rekenen op kosten voor:

 • een laptop
 • excursies / museumbezoek / theatervoorstellingen, circa € 350
 • boeken, readers, dictaten enzovoorts circa € 200 per studiejaar
 • stages en projecten in het werkveld; de opleiding vergoedt geen (stage)reiskosten